Exor Group

Business


PPK – koszt zleceniodawcy

W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem w oparciu o umowę zlecenia, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, koszty uzyskania przychodów rozpoznajemy w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez zleceniodawcę.

Koniec oznaczeń MPP w JPK_V7

Oznaczenie MPP dokumentów w JPK_V7 zostało wyłączone począwszy od 1 lipca 2021r. To jedna z kliku zmian w zakresie jednolitego pliku kontrolnego.

Zmiana załącznika nr 15 do ustawy VAT

Ustawodawca przygotowuje zmianę w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Zmiana dotyczy m.in. akcesorów komputerowych.

WNT – zmiany w rozliczaniu VAT

Trwają prace nad zmianą zasad rozliczania VAT w WNT. Zmiana jest wynikiem wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A.

Sprawozdanie finansowe – przesunięty termin

Ministerstwo Finansów wzorem roku ubiegłego, podjęło decyzje o przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.

CIT – przesunięcie terminu

Tak jak w ubiegłym roku, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przedłużenie terminów na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Karty Lunch Pass

Pracodawcy coraz częściej finansują zakup posiłków dla pracowników, pomimo braku takiego obowiązku. Niewątpliwie jest to korzyść dla pracownika, a to najczęściej wiąże się z obciążeniami podatkowymi i składkowymi.

Konkurs dla pracowników i nie tylko

Konkursy organizowane dla pracowników oraz osób współpracujących z firmą stają się coraz bardziej popularne. Dobrze zorganizowane współzawodnictwo nie tylko może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży ale również do integracji zespołu.

Paragon w PKPiR

Podatnik aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu powinien właściwie go udokumentować. Czy paragon fiskalny może stanowić taki dowód?

SLIM VAT – kursy walut

Od stycznia 2021r. podatnicy mają możliwość zastosowania kursu walut na potrzeby podatku VAT na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym.