Exor Group

Zarząd Spółki

MAREK RUDY

PREZES ZARZĄDU
Doradca podatkowy nr wpisu 13409

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo) oraz Wydziału Nauk Społecznych (kierunek: zarządzanie i marketing) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z podatków w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej oraz finansowo-księgowej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem dla przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych formach prawnych, tj. spółkach prawa handlowego czy spółdzielniach, jak również osób fizycznych prowadzących działalność indywidualnie, bądź w ramach spółki cywilnej. Swoje usługi oferuje również osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, stowarzyszeniom i fundacjom.

Pomaga przedsiębiorcom w skomplikowanym systemie prawnym odnaleźć najbardziej efektywne rozwiązania.

Koneser dobrych filmów i miłośnik sztuki, w tym przede wszystkim teatru. W wolnym czasie najchętniej rozwija swoją pasję, którą jest gotowanie.

Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może.

Adam Mickiewicz