Exor Group

Business


Odliczenie VAT przy dalszym najmie pojazdu

W przypadku samochodów osobowych, ogólną zasadą jest prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami. W przypadku dalszego ich najmu, sytuacja może ulec zmianie.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Słownik nieruchomościowy: fawela

Fawela to brazylijska dzielnica biedy. Dlaczego więc termin ten zaczął się pojawiać w kontekście polskiego rynku nieruchomości?

Słownik nieruchomościowy: gniazdownik

Gniazdownik to dorosłe dziecko, które nadal mieszka z rodzicami i nie tworzy odrębnego od nich gospodarstwa domowego, a czasem wręcz nie wnosi żadnego wkładu do gospodarstwa domowego.

Prezenty okolicznościowe

Wręczenie pracownikowi prezentu okolicznościowego nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy.

Urlop sabatyczny

Urlop sabatyczny, niekiedy nazywany też urlopem sabbatical (angielskie: sabbatical leave), to długi urlop przeznaczony na regenerację psychiczną pracownika, podnoszenie kwalifikacji lub realizację pasji.

Słownik nieruchomościowy: klauzula abuzywna

Klauzula abuzywna to inaczej klauzula niedozwolona. Jest to taki zapis, któy co prawda znajduje się w umowie z konsumentem (która często jest umową adhezyjną), jednak w praktyce nie został on wcale uzgodniony z tymże konsumentem, a narzucony mu.

Szary nosorożec w ekonomii

Trzeba przyznać, że terminologia ekonomiczna obfituje w zwierzęce określenia. Aby nie być gołosłownym, kilka przykładów: możemy się spotkać w ekonomii między innymi z gołębiami i jastrzębiami w kontekście polityki pieniężnej, na giełdzie są byki i niedźwiedzie, w trakcie analizy danych może się pojawić czerwony śledź, a kryzys może być niczym czarny łabędź lub szary nosorożec.

Słownik nieruchomościowy: betonoza

Mianem betonozy określa się tendencję do pokrywania betonem coraz większych połaci miasta. Po części jest to proces naturalny, bo miasta mogą rosnąć poprzez zagęszczanie się lub rozlewanie się. Ponieważ proces rozlewania się miast generuje spore koszty (m. in. z tytułu doprowadzenia mediów do peryferii), to często władze lokalne wybierają rozwój miasta poprzez zagęszczanie zabudowy, a […]

Słownik nieruchomościowy: GLA i NLA

GLA to skrót od angielskiego Gross Leasingable Area. Mianem GLA określa się powierzchnię budynku komercyjnego, która będzie oddana najemcom do faktycznego użytkowania w ramach umowny najmu.