Exor Group

Business


Ład 2.0 – ulga dla rodzin 4+

Polski Ład 2.0 wprowadza niewielką ale istotną modyfikację w zakresie ulgi dla podatników którzy wychowują co najmniej 4 dzieci.

Ład 2.0 – zmiana skali podatkowej

Tzw. Polski Ład 2.0 znany również jako program Niskie podatki, zmienia już po raz kolejny przepisy w zakresie PIT. Obniżona zostanie stawka podatku z 17% na 12%.

Składki ZUS jako koszt płatnika – zmiany

Od stycznia 2023 r. zmienią się zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.

Adaptacja lokalu mieszkalnego a prawo do amortyzacji

Zmiany przepisów w ramach Polskiego ładu mogą pozbawić niektórych podatników, kosztów podatkowych związanych z amortyzacją.

Przychody prosumenta bez podatku

Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów wynikających z rozliczeń energii wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej.

Coraz wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Wysoka inflacja przekłada się nie tylko na ceny produktów i usług, ale wpływa również na wysokość odsetek od zaległości podatkowych.

Instalacja fotowoltaiczna jako usługa kompleksowa

Instalacje fotowoltaiczne stanowią coraz częściej pomysł na organicznie wpływu wzrostu cen energii na domowe budżety. Z tego powodu zainteresowanie nimi jest duże. W niniejszym artykule przeanalizujemy usługę montażu zestawu fotowoltaicznego jako usługę kompleksową.

Przedłużenie terminu złożenia CIT

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r.

Integracja kas on-line odroczona?

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi.

Przesunięcie terminów dla sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów ponownie zdecydowało się na przesunięcie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.