Eksperci

Marek Rudy ekspert Exor Group
Marek Rudy

Założyciel Grupy

Doradca podatkowy nr wpisu 13409
Ekspert ds. finansowo-prawnych

Swoje praktyczne doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy współpracując z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą w różnorakich formach prawnych, na rynku krajowym i zagranicznym. Jako absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo) oraz Wydziału Nauk Społecznych (kierunek: zarządzanie i marketing) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zdobył bogatą wiedzę dającą podstawy do dalszego działania na rynku. Dodatkowo kończąc studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z podatków w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ugruntował i usystematyzował wiedzę niezbędną w pomocy najbardziej wymagających osób.

W EXOR Group jest odpowiedzialny za projekty ukierunkowane na dobór najkorzystniejszych rozwiązań prawnych i podatkowych dla konkretnych sytuacji w jakich znajduje się Klient. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród znaczących osiągnięć należy wskazać Klienta, któremu pomógł zmniejszyć zobowiązania podatkowe o ponad 3,2 mln zł oraz przeprowadzenie procesu organizacji i rejestracji jednej z 14 Spółek w kraju działającej jako organizacja producentów.

Podobnie jak Adam Mickiewicz uważa, że:  „Człowiek własną pracą i wysiłkiem może dojść do wszystkiego”.

Dorota Widz ekspert Exor Group
Dorota Widz

Współzałożyciel Grupy

Ekspert ds. kadrowo – płacowych

Ekspert ds. kadr, płac, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wieloletni praktyk w rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych, świadczeń pozapłacowych, wynagrodzeń z tytułu powołania i rozliczeń cywilnoprawnych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: zarządzanie i marketing). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Lublinie (kierunek: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych). Posiada certyfikaty potwierdzające wiedzę i umiejętności dające zdolność wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu według GUS 242310) oraz stanowisku specjalisty ds. kadr (kod zawodu według GUS 242307).

Aktywnie i regularnie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych formach kształcenia ustawicznego, konferencjach i wykładach.

W EXOR Group zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kadrowo – płacową, w tym także doradztwem w obszarze podatkowym i prawa pracy. Współpracowała z firmami o bardzo różnorodnych profilach działalności i różnych formach prawnych. W ostatnim czasie związana z Grupą Kapitałową o ugruntowanej pozycji na rynku developerskim w południowo – wschodniej Polsce a także ze spółkami o profilu rolniczym.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – nr w rejestrze członków 15/2898/Z.
Prywatnie właścicielka Cocker Spaniela  oraz miłośniczka podróży, kina i dobrego jedzenia.

Motto życiowe: „Jeśli problem jest do rozwiązania i możesz coś zrobić, nie ma potrzeby by się martwić. Jeśli nie jest możliwy do rozwiązania, martwienie się nie pomoże.”  Dalajlama

Grzegorz Kusyk ekspert Exor Group
Grzegorz Kusyk

Współzałożyciel Grupy

Ekspert ds. rachunkowości podatkowej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w księgowości.

Zajmuje się bieżącą obsługą rachunkowo-podatkową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarówno indywidualnie, jak i w formie spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych.

Agnieszka Wójcik
Dr Agnieszka Wójcik

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. controllingu i finansów

Posiada bogate doświadczenie w obszarze controllingu oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania, projekcji finansowych, biznesplanów, analiz inwestycyjnych, dokumentacji cen transferowych oraz procesu due diligence. W ramach tych obszarów współpracowała z ponad 30 branżami zarówno produkcyjnymi (m. in. produkcja materiałów budowlanych, produkcja mas bitumicznych, wydobycie kopalin, produkcja roślina oraz zwierzęca) oraz usługowymi (m. in. transport lotniczy, transport samochodowy, IT, agroturystyka, branża deweloperska, usługi najmu, opieka przedszkolna, opieka żłobkowa). Pełniła też funkcję szefa controllingu w jednej z największych firm szkoleniowych w regionie oraz w spółce giełdowej.

Biegły sądowy (od 2016 r.) z zakresu analizy finansowej, finansów, rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw oraz ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem http://lublin.so.gov.pl/lista-bieglych,m,m1,2,270.

Doświadczony nauczyciel akademicki (UMCS, WSEI) oraz trener (szkolenia zamknięte)

Możliwość współpracy i sporządzania dokumentacji w języku angielskim.

.

Autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rynku nieruchomości: Zarządzanie finansami w branży deweloperskiej. Studium teoretyczno-empiryczne, ISBN: 978-83-8085-217-4 (2016); Skrypt dłużny jako instrument transferu ryzyka i kapitału [w:] Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych pod red. Z. Głodek, A. Kuciński, ISBN: 978-83-65466-13-6 (2016); Międzynarodowy standard rachunkowości 40 a faktyczne kwalifikowanie nieruchomości jako instrumentu finansowego, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 4 (4) 2016;Nieruchomość mieszkaniowa jako instrument inwestycyjny, Annales UMCS, Sectio H, Oeconomia, 2016; Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Studia Iuridica Lublinensia 21, 2014;Przegląd metod wyznaczania wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach, Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie 2, 2011; Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu, Annales UMCS, Sectio H, Oeconomia, 2010.

Wojciech Nowakowski
wojciech nowakowski

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. prawnych, asystent księgowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (kierunek: prawo). Obronił pracę magisterską pt. „Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi”, którą napisał pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Knoppka. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w studenckiej poradni prawnej, instytucjach samorządu terytorialnego, oraz w Kancelariach Adwokackich i Radcowskich.

Obecnie Jego praktyka koncentruje się głównie na obszarze: prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i prawa podatkowego. Prawnik z wykształcenia i z zamiłowania.

Z naszą Kancelarią związany jest od 2015 roku. Odpowiada za kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym anglojęzycznych, oraz doradztwo prawne.

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale także za to, czego nie robimy.
Jean-Baptiste Poquelin (Molier)

Monika Szymańska ExorGroup
Monika Szymańska

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. księgowości

Absolwentka studiów licencjackich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji), oraz absolwentka studiów magisterskich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Audyt i rachunkowość zarządcza).

Pierwsze doświadczenia w pracy w księgowości zdobywała w czasie praktyk studenckich oraz podczas stażu w spółce giełdowej z branży deweloperskiej. Ponadto systematycznie podnosi swoją wiedzę z obszaru rachunkowości i podatków.

Prywatnie, oczarowana urokiem petersburskich białych nocy, miłośniczka języka rosyjskiego i samej Rosji.

Małgorzata Tarasiuk
Małgorzata Tarasiuk

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. księgowości

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i finansów zaczynając od asystentki w dziale księgowości w dużej firmie produkcyjnej do samodzielnej księgowej prowadzącej księgi rachunkowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada zaświadczenia o ukończeniu kursów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce przygotowujących do zawodu Samodzielny Księgowy Bilansista oraz Specjalista w dziale Kadr i Płac.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz na bieżąco aktualizuje wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

Dzień zaczyna od spaceru z psem i kubka gorącej herbaty. Lubi zapach frezji, szarlotkę i francuskie komedie.

„,Znajdź pracę, którą lubisz, a wydłużysz swój tydzień o pięć dni”  H. Jackson Brown Jr.

Karolina Saj
Karolina Saj

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. kadrowo – płacowych

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Administracji i Przedsiębiorczości. Posiada certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307) oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310). Stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach.

Prywatnie mama dwójki dzieci, miłośniczka psów. Stara się żyć w zgodzie z filozofią slow life.

W pracy zawodowej kieruje się zasadą: Nie ma problemów – są tylko wyzwania (D.J. MacHale Wędrowiec).

Aleksandra Cieślicka
Aleksandra Cieślicka

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. kadrowo – płacowych

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończyła kurs Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Stale wzbogaca swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Posiada certyfikaty potwierdzające wiedzę i umiejętności dające zdolność wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu według GUS 242310) oraz stanowisku specjalisty ds. kadr (kod zawodu według GUS 242307).

W EXOR Group pierwsze kroki stawiała jako Asystentka Zarządu i Specjalista ds. administracyjnych, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe. Obecnie zajmuje się tematyką z zakresu kadrowo – płacowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Prywatnie pasjonatka podróżowania i „zaglądania” w głąb Ziemi. Marzy o przemierzeniu Stanów Zjednoczonych wzdłuż i wszerz. Uwielbia promienie słoneczne (w każdej ilości) oraz włoską kuchnię, a to wszystko najlepiej w otoczeniu pięknie ukształtowanych krajobrazów.

Motto: „Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.” – Bo Bennet

Małgorzata Blacharska

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. księgowości

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku pedagogika opiekuńcza. Ukończyła studium policealne uzyskując tytuł technika rachunkowości oraz technika ekonomisty. Posiada kilkuletnie doświadczenie w księgowości. Systematycznie podnosi swoją wiedzę z obszaru rachunkowości i podatków, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Obecnie po ukończonym „Kursie dla kandydatów na doradców podatkowych” jest w trakcie zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zajmuje się obsługą rachunkową osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą oraz firm w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Motto: „Podstawą wartości pracy jest sam człowiek- jej podmiot”
Jan Paweł II, Laborem Exercens

Muzyczuk Aleksandra
Aleksandra Muzyczuk

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. księgowości

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku „Rachunkowość i finanse” oraz Politechniki Lubelskiej „Zarządzanie i marketing” o specjalności zarządzanie finansami. Ukończyła również studia podyplomowe „Kadry i płace” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Stale wzbogaca swoja wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

W EXOR Group zajmuje się obsługą księgową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz firm w formie spółek z ograniczona odpowiedzialnością.

Motto: „Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

Robert Kiyosaki

Monika Borecka

CZŁONEK GRUPY

Asystentka Zarządu

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawno-menadżerskim spec. biznesowej. Uczestniczyła w kursie z zakresu marketingu. Interesuje się zagadnieniami prawnymi oraz rozwojem działalności gospodarczych. W Exor Group zaczyna swoją karierę jako Asystentka Zarządu, poznając sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym kieruje się słowami Henr’ego Forda

„Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych”.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert