Exor Group

Business


Brak przeglądu kasy fiskalnej – będą kary

W związku z częstym niedopełnianiem obowiązku przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych przez podatników do tego zobowiązanych, ustawodawca postanowił zmienić ten stan rzeczy za pomocą kary.

Zgłoszenie VAT-R w CEIDG

Zgłoszenie VAT-R ma być integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG. Będzie można je potwierdzić profilem zaufanym ePUAP.

Nowe deklaracje VAT

Od 1 lipca zaczną obowiązywać regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym Ministerstwo Finansów wprowadza nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług.

e-PIT – nowe rozwiązanie dla podatników

Ministerstwo Finansów informuje o pracach nad wdrożeniem rozwiązania ułatwiającego rozliczanie się podatników z fiskusem „Twój e-PIT”.

Przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS

Rolnicy oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu w KRUS, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą powinni złożyć zaświadczenie albo oświadczenie o rocznej kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zwolnienia elektroniczne – nowy termin

Elektroniczne zwolnienia lekarskie miały być obowiązkowe już od 1 lipca 2018 r. termin ten został jednak przesunięty.

Obowiązkowy split payment – dla kogo?

Już niedługo zaczną obowiązywać przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.   Mechanizm ten dotyczy transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Dla niektórych może być obowiązkowy.

Kasy fiskalne online – już wkrótce

Rządowy projekt ustawy z 21.3.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących które będą przekazywały informacje do Centralnego Repozytorium KAS.

Należyta staranność – nowi kontrahenci

Walka z wyłudzeniami i oszustwami w związku z podatkiem od towarów i usług nakłada na podatników nowe obowiązki. Przedsiębiorca powinien zweryfikować swoich kontrahentów by wykluczyć możliwość nieświadomego wzięcia udziału w oszustwie podatkowym.

Należyta staranność w VAT

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano informację o wypracowaniu przez KAS i MF we współpracy ze stroną społeczną, wskazówek które mają pomóc urzędnikom ocenę dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców.