Exor Group

Artykuły

„Zerowy” VAT na żywność przedłużony

Rozporządzenie Ministra Finansów przedłużający stosowanie tak zwanego zerowego VAT-u zostało podpisane.

Płatność kartą a zwolnienie z kasy rejestrującej

Płatność kartą przy użyciu terminala płatniczego nie jest zapłatą gotówkową i nie przekreśla możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Faktury korygujące w walucie obcej – nowe zasady ustalania kursu walut

W ramach pakietu Slim VAT 3 wprowadzono przepisy regulujące zasady przeliczania waluty obcej w przypadku zmiany kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Zaliczka na WDT nie stanowi przychodu podatkowego, ale…

Przyjmowanie zaliczek w relacjach między podatnikami jest powszechną praktyką również w przypadkach transakcji zagranicznych. Czy otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT) stanowi przychód podatkowy? W tym przypadku odpowiedź jest dość jednoznaczna. Zaliczka na poczet WDT tak samo jak w przypadku zaliczek krajowych nie stanowi przychodu podatkowego. Nie oznacza to jednak, że podatnik może […]

Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022r. – podatek liniowy

Zawirowania związane z Polskim Ładem doprowadziły do sytuacji, że podatnicy zyskali prawo do wstecznej zmiany formy opodatkowania wybranej na 2022r. W jaki sposób dokonać tego technicznie?

Sprawowanie funkcji prezesa zarządu

Czy możliwe jest sprawowanie funkcji prezesa zarządu na podstawie stosunku pracy oraz powołania jednocześnie?

Składki ZUS – Zmiana zasad rozliczania kosztów

Od 2023r. zmianie ulegają zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.

Czy spółka wodna może objąć udziały w spółce prawa handlowego w zamian za aport przedsiębiorstwa?

TAK. Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14) (dalej: Prawo wodne) „spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami […]

Uchwała o podziale zysku równego zero zł?

Czy trzeba podejmować uchwałę o podziale zysku / pokryciu straty w sytuacji gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzi działalności a zysk/ strata wykazuje 0 (zero)?

Nowe stawki kilometrówki

Pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów do celów służbowych według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Obecnie obowiązują stawki nie zmieniały się od 2007 roku, ale w dzienniku ustaw publikowano już rozporządzenie zmieniające.

Nowa wysokość diet od 2023r.

Od stycznia 2023 roku zmieniła się wysokość diety w czasie podróży krajowej która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Aktualnie wynosi ona 45zł.

Firmowa wigilia – przychód pracownika?

Zbliża się okres świąteczny, w związku z którym w wielu firmach organizowane są świąteczne imprezy. Czy w związku z tym po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania?