Exor Group

Business


Umorzone składki ZUS w rachunku podatkowym

W związku z sytuacją epidemiczną i negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi przez tzw. gospodarczy lockdown, wprowadzono szereg rozwiązań ogólnie określany mianem Tarczy Antykryzysowej.

Piramida finansowa

Mianem piramidy finansowej określa się konstrukcję biznesową, polegającą na przyjmowaniu wkładów finansowych w celu inwestowania ich z wysoką stopą zwrotu, jednak cel ten nie jest realizowany w stopniu właściwym dla skali działalności (zbyt mało inwestycji) lub nie jest realizowany w ogóle.

Błąd I i II rodzaju

W procesie tworzenia raportów analitycznych wykorzystuje się szereg narzędzi statystycznych. Co więcej – często raport analityczny sprowadza się to testowania hipotezy statystycznej, np. biznesplan / analiza opłacalności / studium wykonalności, ma za zadanie przetestować hipotezę o opłacalności projektu.

Wydatki „okołoepidemiczne” w kosztach podatkowych

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, przedsiębiorcy ponoszą wydatki na różnego rodzaju środki mające zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19 zarówno na użytek własny jak i pracowników.

Ceny transferowe: kto i do kiedy musi sporządzić dokumentację za 2019 r.?

Do transakcji zrealizowanych w 2019 r. ma zastosowane już najnowszy kształt przepisów z zakresu cen transferowych. Przepisy te pozwoliły na znaczne ograniczenie listy transakcji, dla których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Orzeczenie „,mniej znaczy więcej”

Orzeczenie, które powinno być lekturą obowiązkową dla każdego adwokata i każdego frankowicza

Zmiana stóp procentowych

W dniu 28 maja 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych. Jest to już trzecia obniżka w tym roku – wcześniejsze miały miejsce w dniu 18 marca 2020 r. oraz w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Kawa dla zleceniobiorcy

W prawie podatkowym często zdarza się, że sprawy pozornie błahe i nie budzące większych wątpliwości, ponownie rozgrzewają emocje podatników. Tak też jest z problemem kawy dla zleceniobiorcy.

Kryzysowy słownik: flipping

Angielski czasownik to flip ma szereg znaczeń: Podrzucać coś, Otworzyć coś gwałtownie, Przerzucać coś, Wykonać salto, Przewracać, Odnowić coś, odświeżyć coś.

Wpłaty na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Jakie znaczenie mają ona na rachunek podatkowy?