Exor Group

Business


Gdzie złożyć PIT w 2022 roku?

Od stycznia 2022 r. zmianie uległ przepis dotyczący ustalenia właściwości urzędu skarbowego dla osób fizycznych.

Składki ZUS – nowe terminy

Od 2022 r. zmianie uległy terminy opłacania składek oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Zmiana dotyczy rozliczeń składek za styczeń 2022r. oraz za kolejne miesiące.

Korekta JPK – bez czynnego żalu

Od stycznia 2022 r. nie ma już obowiązku składania czynnego żalu w przypadku korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT.

Składka zdrowotna komandytariusza

Od stycznia 2022 roku obowiązywać zaczęły nowe zasady obliczania i odliczania składki zdrowotnej. Jak zmiany wpłyną na wspólników spółki komandytowej?

Słownik nieruchomościowy: SARON

1 stycznia 2022 r. miała miejsce bardzo istotna zmiana dla tzw. frankowiczów, czyli osób, które mają zaciągnięte kredyty frankowe (kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego). Z dniem 1 stycznia 2022 r. doszło do automatycznej zmiany umów frankowych poprzez automatyczne zastąpienie stopy CHF LIBOR stopą SARON.

Korekta JPK bez czynnego żalu

W obecnym stanie prawnym składanie korekty jednolitego pliku kontrolnego w części ewidencyjnej w celu naprawienia popełnionego błędu, jest wysoce uciążliwe. Od stycznia 2022r. stan ten ulegnie poprawie.

Terminal płatniczy od stycznia 2022?

Wraz z pojawieniem się nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego ładu, w sieci pojawiło się mnóstwo opinii o obowiązku posiadania terminala płatniczego. Czy na pewno tak jest?

Nowy termin wystawiania faktur

Od stycznia 2022r. zmieni się jeden z terminów na wystawienie faktury. To efekt nowelizacji ustawy VAT.

Nowe rozporządzenie w sprawie faktur

Ministerstwo Finansów poinformowało o trwających pracach nad nowym rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur. Bedzie ono obowiązywało od 1 listopada 2021r.

Zakup paliwa za granicą

Podatnicy niejednokrotnie w związku z wykonywaną działalnością, dokonują zakupu paliwa w czasie zagranicznych wyjazdów. Jak należy rozliczyć taki wydatek?