Kariera

Aktualnie nie poszukujemy pracowników.

Zapraszamy do współpracy: osoby zainteresowane działalnością naszej Grupy, posiadające umiejętność pracy w zespole oraz wykazujące się zaangażowaniem w realizację powierzonych obowiązków.

Od kandydatów oczekujemy:

otwartości na nowe zadania

dobrej organizacji pracy

samodzielnego i kreatywnego
wykonywania zleconych zadań

 Naszym pracownikom stawiamy jasne cele, a przy tym umożliwiamy i wspieramy rozwój kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą formularza lub na adres: biuro@exorgroup.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Spółka Doradztwa Podatkowego MDR Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)


    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Spółka Doradztwa Podatkowego MDR Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). "

    Zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych.