Exor Group

Windykacja i restrukturyzacja należności

O USŁUDZE

Oferowana przez nas usługa windykacyjna i restrukturyzacja należności, to kompleksowe działania na wszystkich etapach.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie wyspecjalizowanej  kancelarii prawnej, na które składają się w szczególności:

  • negocjacje z dłużnikami:

  • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji windykacyjnej;

  • ograniczanie kosztów związanych z administrowaniem należności;

  • kontrola i bieżący  monitoring spłat;

  • zwiększanie bezpieczeństwa transakcji handlowych z Odbiorcami;

  • prowadzenie postępowań sądowych;

  • wycenę instrumentów finansowych w SCN,

  • sporządzanie testów na utratę wartości firmy,

  • inne usługi w zakresie controllingu, na przykład cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.

  • aktywny udział w czynnościach komorniczych.

Skuteczne odzyskiwanie długów zmniejsza efektywnie ryzyko upadłości przedsiębiorstw. Przez to pozwala na utrzymanie pewności zatrudnienia dla wielu osób. Skuteczna windykacja wywiera również znaczący wpływ na utrzymanie względnie stałego poziomu cen, a w pewnych przypadkach także na obniżki kosztów wielu produktów i usług masowych. Z drugiej strony, pozwala na zwiększenie potencjału zakupowego lub tworzenie oszczędności przez gospodarstwa domowe.

Skuteczne odzyskiwanie długów zmniejsza efektywnie ryzyko upadłości przedsiębiorstw