Exor Group

Opublikowano 29-03-2021 w Business, Podatek dochodowy,

CIT – przesunięcie terminu

Tak jak w ubiegłym roku, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przedłużenie terminów na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Na dwa dni przed terminem złożenia zeznania CIT w Dzienniku Ustaw pod pozycją 571 z 2021 r. pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie przedłuża termin do 30 czerwca 2021 r na złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1grudnia 2020r. do dnia 28 lutego 2021r., oraz wpłatę podatku. Ponadto rozporządzenie przedłuża do dnia 30 czerwca 2021r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa wart.7aa ust.9 pkt 2 [Obowiązki podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych] ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych rozpoczyna się w okresie od dnia 1stycznia 2021r. do dnia 1marca 2021r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

Zdjęcie autorstwa Mike z Pexels