Exor Group

Obsługa prawna

O USŁUDZE

Współpraca ze specjalistami z różnych gałęzi prawa przekłada się na nieograniczony dostęp do szerokiej wiedzy i doświadczenia prawniczego.

Obsługa prawna firm obejmuje przede wszystkim: udzielanie porad, konsultacje i opinie prawne, redagowanie pism z zakresu postępowań przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej czy instytucjami społecznymi. Obejmuje ona także przygotowywanie i opiniowanie projektów pism, dokumentów, a także wzorów umów w sprawach pozostających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Usługa obsługi prawnej, na podstawie uprzednio udzielonego pełnomocnictwa, obejmuje reprezentację przed sądami powszechnymi, urzędami oraz innymi organami i podmiotami. Pomagamy także przy wnoszeniu wszelkich pism związanych z działalnością gospodarczą takich jak: pozwy, podania, wnioski, środki odwoławcze i inne pisma procesowe.

Zakres oferowanych przez nas usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie: prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa działalności gospodarczej, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spadkowego;

  • prawo spółek, czyli doradztwo przy zakładaniu nowych spółek oraz we wszystkich aspektach działalności spółek już funkcjonujących na rynku;

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego;

  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zatwierdzania sprawozdań finansowych;

  • przygotowywanie dokumentacji do KRS, celem złożenia sprawozdań w Sądzie Gospodarczym;

  • opracowanie projektu sprawozdania Zarządu z działania jednostki;

  • opracowanie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej.

Nieograniczony dostęp do szerokiej wiedzy i doświadczenia prawniczego