Exor Group

Business


Kryzysowy słownik: indeks ZEW

Indeks ZEW jest indeksem nastrojów w niemieckiej gospodarce. Indeks ten został stworzony przez Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung w Mannheim i przez ten instytut jest też regularnie publikowany.

Kryzysowy słownik: tunelowanie aktywów

Termin tunelowanie aktywów (niekiedy mówi się też o tunelowaniu zysków) odnosi się do specyficznych transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy czym transakcje o znamionach tunelowania dotyczą podmiotów powiązanych pionowo, czyli transakcji pomiędzy spółkami-matkami i spółkami-córkami.

Kryzysowy słownik: CDS

CDS, czyli swap ryzyka kredytowego (credit default swap) to rodzaj instrumentu pochodnego, który stanowi zabezpieczenie przed niewywiązaniem się dłużnika z obowiązku spłaty długu. Zanim wyjaśni się mechanizm funkcjonowania CDS, należy najpierw wskazać, czym jest instrument pochodny oraz co to jest swap.

Kryzysowy słownik: krótka sprzedaż

Większość osób zapytana, jak zarobić na akcjach, odpowiedziałaby, że należy je tanio kupić, a drogo sprzedać. To sugeruje, że na akcjach zarabiać można tylko podczas wzrostów kursów. Nic bardziej mylnego – zarabiać można też w trakcie spadków. Do tego celu służy m. in. tzw. krótka sprzedaż.

Kryzysowy słownik: FCL

Termin FCL oznacza elastyczną linię kredytową, czyli z języka angielskiego Flexible Credit Line. Jest to instrument oferowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Instrument ten ma charakter kredytowy: państwo posiadające porozumienie z MFW w zakresie elastycznej linii kredytowej może skorzystać z finansowania z tego źródła w dowolnym momencie obowiązywania porozumienia.

Kryzysowy słownik: strzyżenie długu i rolowanie długu

Termin strzyżenie długu (strzyżenie wierzycieli, hair cutting) oznacza redukcję długu za zgodą wierzycieli. W sytuacji, w której dłużnik, np. emitent obligacji, popada w kłopoty finansowe, może się on zwrócić do swoich wierzycieli o zgodę na redukcję zaciągniętego u nich zobowiązania. Tu powstaje pytanie, dlaczego wierzyciel miałby się zgodzić na oddanie mu mniej niż 100% należącej […]

Nieaktualne mapy pomocy samorządowej dla przedsiębiorców

Jakiś czas temu informowaliśmy, że na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest dostępna mapa samorządów, które zaoferowały pomoc przedsiębiorcom, głównie w zakresie obniżenia czynszu za lokale gminne wynajmowane na potrzeby działalności gospodarczej. Mapa miała być regularnie aktualizowana i faktycznie kilka takich aktualizacji miało miejsce.

Pomoc dla przedsiębiorców z Ostrowca Św. w związku z epidemią

Władze Ostrowca Świętokrzyskiego ogłosiły program pomocowy w związku z epidemią. Program ten nazwano „Bezpiecznikiem Ostrowca Świętokrzyskiego”. Program zawiera 4 grupy działań, których celem ma być pomoc dla ostrowczan, a celem tej pomocy ma być złagodzenie odczuwania negatywnych skutków epidemii.

Tarcza 2.0 – opłacone składki ZUS

Zmiany które wprowadza tzw. tarcza 2.0 dotyczą również kwestii zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS, które już zostały opłacone.

Tarcza 2.0 – zwolnienie z ZUS bez przychodu

Rozwiązania mające chronić gospodarkę przed konsekwencjami epidemii, przybrały formę nowej ustawy którą przyjęło się nazywać tarczą 2.0. Ustawa rozwiała wątpliwości podatników w zakresie przychodu z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS.