Exor Group

Opublikowano 27-07-2021 w Business, Controlling i finanse,

Umorzenie subwencji PFR w księgach rachunkowych

Ministerstwo finansów opublikowało informacje w zakresie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych umorzenia subwencji finansowej.

Na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse 23 lipca 2021r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w jaki sposób należy zaprezentować w księgach rachunkowych umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021. Wskazano m.in., że umorzenie zwiększa pozostałe przychody operacyjne jednocześnie zmniejszając zobowiązanie wobec PFR o wartość umorzenia. Warto tu wspomnieć, że od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji, zaniechano poboru podatku.

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości otrzymana z PFR przez jednostkę subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 tej ustawy. Na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej, w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy), w dacie dokonania tej operacji gospodarczej (wpływu środków pieniężnych), na podstawie wyciągu bankowego.

W przypadku umorzenia otrzymanej kwoty subwencji (umorzenie ww. zobowiązania ma charakter incydentalny), w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości) na podstawie odpowiedniego dowodu źródłowego, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej, zgodnie z warunkami udzielenia tego finansowania.

Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie, tj. w 2021 roku (rok obrotowy równy kalendarzowemu). Jak wskazano powyżej umorzenie ww. zobowiązania zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

źródło: www.gov.pl/web/finanse/

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614