Exor Group

Opublikowano 23-06-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Zmiana załącznika nr 15 do ustawy VAT

Ustawodawca przygotowuje zmianę w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Zmiana dotyczy m.in. akcesorów komputerowych.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Druk nr 1236) czyli tzw. pakiet Slim VAT 2, zakłada zmianę w pozycji 60 załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług.

Treść aktualna:

60 ex 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

Treść proponowana:

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich

Należy tu zaznaczyć, że aktualnie obowiązująca treść została wprowadzona nowelizacją która weszła w życie od stycznia 201 roku, na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2419 z dnia 2020.12.30). W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej wskazano, że sytuacja ta wynika z błędnie przełożonego PKWiU 2008 na PKWiU 2015, w związku z czym w projekcie ustawy nowelizującej proponuje się przywrócenie brzmienia tego punktu do stanu obowiązującego w okresie 1 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu RP.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614