Exor Group

Business


SLIM VAT – prezenty

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. pakiet uproszczeń w VAT. Czasu na przygotowanie się i zapoznanie ze zmianami jak zwykle wyjątkowo mało. Większość zapisów będzie obowiązywało od 1 stycznia 2021r.

Składki ZUS w kosztach – będą zmiany?

Ujmowanie składek ZUS w części finansowanej przez płatnika w kosztach podatkowych często nastręcza ogrom pracy i wymaga poświęcenia mnóstwa czasu. Szczególnie gdy mamy do czynienia z wieloma listami płac i różnymi stosunkami prawnymi łączącymi strony umowy.

Odliczenie VAT gdy sprzedawca nie jest zarejestrowany

Zdarzają się sytuacje w którym podatnik otrzymuje faktury VAT z wykazanym podatkiem, podczas gdy data rejestracji sprzedawcy jako czynnego podatnika VAT jest późniejsza. Czy nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

Oklejanie samochodu osobowego a VAT

Umieszczanie loga oraz innych informacji na samochodach służbowych to jedno z rozwiązań służących zwiększeniu rozpoznawalności firmy. Jak taki zabieg przedstawia się na gruncie prawa odliczenia VAT?

Zaliczki na PIT – przesunięte terminy

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami w działalności niektórych branż, zdecydowano się na przesunięcie terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników.

Sprawozdania finansowe – nowy termin

Ograniczenia związane z trwającą pandemią w niektórych przypadkach mogą uniemożliwić zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Trwają prace nad zmianą przepisów.

Rezerwacja wizyty w US

W związku z sytuacją epidemiczną urzędy skarbowe przyjmują interesantów na innych zasadach niż te do których przywykliśmy.

Podatki i opłaty lokalne w 2021 r.

Minister Finansów wydał obwieszczenie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 roku.

Darowizna a koszt podatkowy

Część przedsiębiorców decyduje się na przekazanie towarów czy też środków pieniężnych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy wartość darowizny może stanowić koszt podatkowy?

Efekt Monte Carlo i dowód anegdotyczny

W trakcie procesu analitycznego można napotkać szereg pułapek w postaci tzw. błędów poznawczych. Mianem tym określa się wzorce nieracjonalnego myślenia, które są skutkiem emocji, ludzkich zachowań, postaw itp.