Exor Group

Business


Kryzysowy słownik: PMI

PMI, czyli Purchasing Managers’ Index, to wskaźnik mierzący skłonność menedżerów do realizacji zakupów.

Wsteczne rozliczenie straty

W związku z wyjątkową sytuacją z jaką obecnie mamy do czynienia, ustawodawca zdecydował się aby podatnicy mogli rozliczyć stratę podatkową z 2020 r. z dochodem uzyskanym w 2019 roku.

Zakazy poza Konstytucją

Wszyscy staramy się walczyć z epidemią Covid-19 i zgadzamy się na liczne ograniczenia. Powinniśmy jednak wymagać, by były one wprowadzane z zachowaniem staranności legislacyjnej.

ulga prorodzinna – limit

Ulga prorodzinna, czy też inaczej mówiąc ulga na dzieci to niewątpliwie najpopularniejsza ulga z jakiej korzystają podatnicy PIT. Wydawać by się mogło, że bez problemu każdy znajdzie podstawowe informacje o niej. Czy oby na pewno?

Kryzysowy słownik: PIGS, PIIGS, PIIGGS, PIIIGS

Kryzys sprzed dekady szczególnie mocno w Europie odczuły państwa, których polityka w obszarze finansów publicznych doprowadziła do powstania znacznego długu publicznego, czemu towarzyszył też zazwyczaj duży deficyt budżetowy.

Kryzysowy słownik: konsumeryzm

                  Epidemia koronawirusa mocno i szybko zmieniła rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy. Do słownika przedsiębiorców i ekonomistów powróciło słowo „kryzys” (żartobliwie nazywane niekiedy „brzydkim słowem na k”), a wraz z tym słowem powróci szereg terminów,

Czynny żal – istotna zmiana

Czynny żal jest instytucją przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym z którego podatnicy mogą skorzystać aby uniknąć kary. W przepisie regulującym czynny żal dokonano istotnej zmiany.

Akcja #RatujBiznes

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku z odczuwanymi już przez gospodarkę skutkami epidemii koronawirusa podjął działania o charakterze informacyjno-organizacyjnym, które to działania zyskały miano Akcji #RatujBiznes.

Termin PIT nie-przesunięty?

Media aż trzeszczą od informacji o przesunięciu terminu na złożenie zeznań PIT za 2019 rok podatkowy. Ale czy te informacje są prawdzie? Niestety nie.

Lista samorządów oferujących ulgi czynszowe w związku z koronawirusem – aktualizacja

O 9 miast wydłużyła się lista samorządów oferujących pomoc w postaci ulg czynszowych dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym koronawirusem. Pomoc ta jest kierowana do podmiotów prowadzących działalność w lokalach będących własnością gminy/miasta. Nowe pozycje na tej liście to: