Exor Group

Zarząd Spółki

GRZEGORZ KUSYK

PROKURENT

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, m. in: „Finanse dla niefinansistów”, „Prawo Pracy w MŚP”, „Ekologiczny biznes”.

Zajmuje się bieżącą obsługą rachunkowo-podatkową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarówno indywidualnie, jak i w formie spółek cywilnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Charakteryzuje go ciągłe dążenie do pogłębiania wiedzy, zarówno tej, którą wykorzystuje w pracy zawodowej, jak również tej związanej z zainteresowaniami.

Wolny czas uwielbia spędzać w kuchni, gdzie nieustannie eksperymentuje, łącząc ze sobą nietypowe smaki.

W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znajdujemy tyl­ko w pra­cy innej.

Jacques Anatole Thibault