Exor Group

Business


Due diligence

Mianem due diligence określa się szczegółowy audyt przeprowadzany w podmiocie gospodarczym przed dokonaniem transakcji zbycia tegoż podmiotu gospodarczego. Ideą due diligence jest dostarczenie potencjalnemu nabywcy informacji pozwalających na prawidłową ocenę wartości przedmiotu transakcji, czyli spółki (pakietu papierów właścicielskich lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz na prawidłową ocenę zakresu przedmiotowego i poziomu ryzyka właściwego dla badanej, a […]

Kryzysowy słownik – prekariat i uberyzacja

Mianem uberyzacji określa zjawisko z obszaru tzw. ekonomii współdzielenia. Zjawisko to polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do użytkowania zasobów, które nie stanowią naszej własności.

Leasing norweski

Leasing norweski – wbrew swojej nazwie – jest produktem typowo polskim. Leasing norweski jako produkt zaistniał w połowie lat 90. XX w., czyli w okresie, gdy regulacje prawne, w szczególności podatkowe, nie były tak rozbudowane jak teraz oraz nie były poddawane tak mocnemu uszczelnianiu jak teraz.

Podatek

Podatek to jedno z bardziej popularnych słów, ale raczej rzadko używany w pozytywnym aspekcie. Nie zawsze wiemy jednak jak prawidłowo zdefiniować podatek.

VoD – nowy podatek?

W czasach epidemii, kiedy kina i teatry są zamknięte a oferta nadawców TV dla wielu jest niewystarczająca, serwisy oferujące VoD cieszą się zwiększoną popularnością. Czemu by ich nie opodatkować?

Kryzysowy słownik: kredyt klęskowy

W Polsce zmagamy się obecnie nie tylko z epidemią koronawirusa, ale również z poważną suszą. Przy tej okazji warto przypomnieć, że istnieje specjalny rodzaj kredytu przeznaczonego dla rolników dotkniętych negatywnymi skutkami suszy. Jest to tzw. kredyt klęskowy.

Rekompensata kosztów odzyskiwania należności

Przedsiębiorcy często mają problemy z nieterminowymi wpływami za dostarczane przez nich towary i świadczone usługi. Wiążę się to nie tylko z utratą płynności finansowej, ale również z ponoszeniem kosztów związanych z odzyskiwaniem należnych im kwot.

Kryzysowy słownik: bogata Północ i biedne Południe

Trwająca obecnie pandemia korownawirusa sprzyja zaostrzeniu się szeregu innych problemów natury gospodarczej i społecznej. Przypomniała o tym ostatnio ONZ wskazując, że jednym ze skutków pandemii koronawirusa może być pandemia głodu. Przy tej okazji wielu komentatorów posługiwało się podziałem krajów na bogatą Północ i biedne Południe.

Kryzysowy słownik: wskaźnik ufności konsumenckiej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) bada nastroje konsumentów, wykorzystując w tym celu bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK). Obydwa wskaźniki mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy optymizm wśród konsumentów.

Kryzysowy słownik: WIG20short

WIG20short jest indeksem pochodnym względem indeksu WIG20, czyli wartość WIG20short jest zależna od wartości WIG20. Indeksy są względem siebie symetryczne, to znaczy, że jeśli WIG20 rośnie o 10 pkt., to WIG20short spada o 10 pkt., a jeśli WIG20 spada o 10 pkt., to WIG20short rośnie o 10 pkt.