Exor Group

Finanse i controling

O USŁUDZE

Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez analizę obszaru finansowego, ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego pomoże kadrze kierowniczej w podejmowaniu bardziej trafnych oraz wiarygodnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym.

Oferta z zakresu finansów i controllingu stanowi uzupełnienie dla obszaru księgowości. Usługi controllingowe i analityczne mogą być realizowane zarówno cyklicznie, jak i doraźne, w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby

Nasza oferta z zakresu finansów i controllingu obejmuje m.in.:

 • sporządzanie budżetów (zarówno spółki jak i projektów);

 • sporządzanie projekcji finansowych;

 • analizy projektów inwestycyjnych (w tym analizę wrażliwości projektu, ocenę opłacalności projektu);

 • sporządzanie biznesplanów;

 • sporządzanie innych analiz tematycznych;>

 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji cen transferowych;

 • wycenę instrumentów finansowych w SCN;

 • sporządzanie testów na utratę wartości firmy;

 • opracowywanie planu cash flow  (planu płynności finansowej);

 • określenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, opracowanie wniosków kredytowych;
 • inne usługi z zakresu controllingu (np.: cykliczny monitoring struktury kosztów czy struktury sprzedaży).
 

W zakresie dokumentacji cen transferowych, wymaganej przez ustawę o CIT i ustawę o PIT w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, obejmujemy:

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych (zarówno dla pojedynczych transakcji, jak i pakietów t);
 • doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych;
 • doradztwo w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych (powiązania kapitałowe i powiązania osobowe);
 • doradztwo w zakresie określania zasad transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • inne usługi z zakresu cen transferowych.

Pomagamy w podejmowaniu słusznych decyzji i dokonywaniu trafnych wyborów