Finanse i controling

O USŁUDZE

Oferta z zakresu finansów i controllingu stanowi uzupełnienie dla obszaru księgowości. Usługi controllingowe i analityczne mogą być realizowane zarówno cyklicznie jak i doraźne, w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby.

Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez analizę obszaru finansowego, ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego pomoże kadrze kierowniczej w podejmowaniu bardziej trafnych oraz wiarygodnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym.

Oferta z zakresu finansów i controllingu obejmuje m.in.:

 • sporządzanie budżetów (zarówno spółki jak i projektów),

 • sporządzanie projekcji finansowych,

 • analizy projektów inwestycyjnych (w tym analizę wrażliwości projektu, ocenę opłacalności projektu),

 • sporządzanie biznesplanów,

 • sporządzanie innych analiz tematycznych,

 • dokumentację cen transferowych,

 • wycenę instrumentów finansowych w SCN,

 • sporządzanie testów na utratę wartości firmy,

 • inne usługi w zakresie controllingu, na przykład cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.

 • Opracowywanie planu Cash Flow  (Plan płynności finansowej),

 • Określenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, opracowanie wniosków kredytowych.

Dokumentacja cen transferowych, wymagana przez ustawę o CIT i ustawę o PIT w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, oferujemy:

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych (dla pojedynczych transakcji oraz dla pakietów transakcji),
 • Doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych,
 • Doradztwo w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych (powiązania kapitałowe i powiązania osobowe),
 • Doradztwo w zakresie określania zasad transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • Inne usługi z zakresu cen transferowych.

“Poprawiamy
profesjonalizm”