Exor Group

Opublikowano 26-07-2021 w Business, Podatek dochodowy,

Umorzenie subwencji PFR – bez podatku

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Długo oczekiwane rozporządzenie dotyczy przedsiębiorców którzy otrzymali subwencje finansową lub finansowanie preferencyjne udzielone przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego (tarcza 1.0, tarcza 2.0).

Dla celów podatku dochodowego subwencja z PFR traktowana jest jak pożyczka, dlatego też jej wpływ był neutralny dla podatku dochodowego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewentualna spłata nie stanowiła by kosztu uzyskania przychodu. Natomiast umorzenie zaciągniętych zobowiązań (z pewnymi wyjątkami) stanowi przychód podatkowy zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT, art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy CIT oraz art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z rozporządzeniem zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych odpowiednio przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010). Zaniechanie, poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614