Exor Group

Business


VAT-UE nowy wzór

Informację podsumowującą VAT-UE za styczeń 2021r. sporządzimy według nowego wzoru. jest to podyktowane koniecznością jego dostosowania po Brexit.

SLIM VAT – korekty in minus

Pakiet uproszczeń określany jako SLIM VAT co najmniej w jednej kwestii okazał się poważnym utrudnieniem. Dotyczy to rozliczania faktur korygujących in minus.

Ryczałt – nowy wzór ewidencji

Od 1 stycznia 2021r. obowiązuje nowy wzór ewidencji przychodów na potrzeby opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

SLIM VAT – korekta in plus

Wraz z pakietem SLIM VAT od stycznia 2021 r. do ustawy VAT wprowadzono zasady rozliczania faktur korygujących „in plus”.

Podatek u źródła – zmiana właściwości US

Od stycznia 2021 r. zmianie ulega właściwość urzędu skarbowego do obsługi podatku u źródła.

Ryczałt – zmiana limitu

Od stycznia 2021 r. podwyższeniu ulega limit uprawniający do rozliczania przychodów na zasadzie ryczałtu.

„Małpki” opodatkowane

Od stycznia 2021 r. będzie obowiązywało kilka nowych podatków/opłat m.in. opłata od tzw. „małpek”

SLIM VAT – WIS

Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. SLIM VAT. Z założenia jest to pakiet uproszczeń, ale niektóre zmiany niczego nie upraszczają. Wszystkie wydane WIS utracą moc za 5 lat.

SLIM VAT – załącznik 15

Ustawa wprowadzająca pakiet uproszczeń tzw. SLIM VAT została podpisana przez Prezydenta. W związku z tym zmienia się m.in. załącznik nr 15 do ustawy VAT.

SLIM VAT – termin odliczenia

Ustawa wprowadzająca pakiet uproszczeń tzw. SLIM VAT została podpisana przez Prezydenta. Jedną ze zmian jest wydłużenie niektórym podatnikom prawa do odliczenia podatku VAT.