Exor Group

Opublikowano 01-12-2020 w Business, Podatek od towarów i usług,

Oklejanie samochodu osobowego a VAT

Umieszczanie loga oraz innych informacji na samochodach służbowych to jedno z rozwiązań służących zwiększeniu rozpoznawalności firmy. Jak taki zabieg przedstawia się na gruncie prawa odliczenia VAT?

W praktyce często wątpliwości budzi to, czy dany rodzaj wydatku powinniśmy zaklasyfikować jako wydatki związane z eksploracją samochodu osobowego czy też jako wydatki o charakterze ogólnym. To może determinować prawo do odliczenia VAT. Punktem wyjścia będzie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT). wynika z niego, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei art. 86a ust. 1 wskazuje, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku. jednocześnie art. 86a wskazuje na sytuacje w których takiego ograniczenia nie stosujemy np. wtedy gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Należy tu zwrócić uwagę, że sam fakt oklejenia samochodu firmowym logiem, nie przesądza o tym, czy samochód służy wyłączenie do działalności gospodarczej.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy od wydatków na oklejenie samochodu osobowego przysługuje pełne czy ograniczone prawo do odliczenia VAT należy rozpatrzeć jeszcze jeden aspekt. Czy oklejanie samochodu osobowego, należy klasyfikować jako wydatki związane z eksploatacją samochodu? To zagadnienie nie jest proste i najczęściej budzi wiele wątpliwości. Z pomocą przychodzi nam jednak interpretacja indywidualna z 16 lutego 2015 wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygnaturze IPPP1/443-1397/14-2/JL.

Ze względu na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Spółkę na oklejenie samochodów nie stanowią wymienionych przez Ustawodawcę w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy wydatków związanych z użytkowaniem samochodów, które podlegają rozliczeniu z zastosowaniem przepisu art. 86a ust. 1 ustawy. Oklejenie samochodów naklejkami zawierającymi logo i dane firmy nie ma żadnego wpływu na eksploatację i używanie tych pojazdów. Tym samym zakupiona przez Spółkę usługa oklejenia samochodów nie mieści się w pojęciu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o którym mowa w art. 86a ust. 1 i 2 ustawy.

Zdaniem Organu nabyta usługa stanowi ogólny koszt prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Oklejenie samochodów naklejkami z logo firmy i jej danymi teleadresowymi umożliwia Spółce łatwe prezentowanie informacji o firmie, może również stanowić formę reklamy Spółki. Poprzez pełnienie tych funkcji nabyta usługa ma pośredni związek z prowadzoną przez Spółkę opodatkowaną działalnością gospodarczą i uzyskiwaniem obrotu.

Zatem należy stwierdzić, że przepisy art. 86a ustawy o VAT i wynikające z niego ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w analizowanej sprawie nie znajdują zastosowania. Tym samym, w myśl przepisów art. 86 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej (bez ograniczeń wynikających z art. 86a ustawy) kwoty podatku naliczonego z faktury zakupu wymienionej usługi.

[Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja IPPP1/443-1397/14-2/JL]

Z przedstawionego stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wynika, że wydatki na oklejanie samochodu logiem i innymi danymi spółki jest formą reklamy a nie wydatkiem związanym z eksploatacją samochodu osobowego. W związku z tym, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT. Należy przy tym pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni jedynie wnioskodawcę, a organ podatkowy może w tym zakresie przyjąć inną interpretację. Do podatnika będzie należała decyzja, czy skorygować wówczas swoje rozliczenia czy bronic własnego stanowiska w tej sprawie.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614