Exor Group

Opublikowano 25-12-2020 w Business, Podatek od towarów i usług,

SLIM VAT – prezenty

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. pakiet uproszczeń w VAT. Czasu na przygotowanie się i zapoznanie ze zmianami jak zwykle wyjątkowo mało. Większość zapisów będzie obowiązywało od 1 stycznia 2021r.

System rozliczania podatku VAT nie należy do najprostszych. Na podatników czeka nie tylko obszerny materiał do zapoznania się, ale i wiele pułapek interpretacyjnych. Ustawodawca powinien dążyć do uproszczania przepisów, ale póki co stają się one coraz bardziej skomplikowane. Z uzasadnienia do projektu wynika, że powstał on m.in. w celu wprowadzenia rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT). Na pierwszy rzut oka widzimy, że skrót nie odpowiada jego rozwinięciu. Czy zatem rezultat będzie odpowiadał założeniom?

Zmiana która zostanie poruszona w niniejszym artykule z pewnością jest pozytywna. Jednak waga tej zmiany zasadniczo nie kwalifikuje jej do kategorii zmian istotnych dla większości podatników. Mowa o prezentach o małej wartości dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji o czym mowa w art. 7 ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 [przedmiot opodatkowania], rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Natomiast art. 7 ust. 3 wskazuje, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Prezenty o małej wartości zostały określone w art. 7 ust. 4. jako towary przekazane przez podatnika jednej osobie o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, lub gdy podatnik nie prowadził takiej ewidencji jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Wartość 10 zł określona w tym przepisie obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. kiedy to została zwiększona dwukrotnie tj. z 5 zł na 10, zł. Obecna wartość 10 zł również nie przystaje do realiów rynkowych więc ponownie zwiększa się ją dwukrotnie. Złośliwi uważają, że wystarczy to już na kubek z logo, ale zasadniczo to i tak zmiana w dobrym kierunku. Jednocześnie naprawiono niedociągnięcie którego przez lata nikt nie poprawił. Należy zwrócić uwagę, że kwota 10 zł została wprost wskazana jako wartość bez podatku, natomiast brakowało tego zapisu przy wartości 100 zł dla prezentów dla których podatnik prowadził ewidencję. Ustawodawca przy okazji tej nowelizacji najwyraźniej dostrzegł tą sytuację i wprowadził właściwy zapis do tego przepisu.

zobacz również:
SLIM VAT – termin odliczenia
SLIM VAT – załącznik 15
SLIM VAT – WIS
SLIM VAT – limit MPP

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614