Exor Group

Opublikowano 31-12-2020 w Business,

„Małpki” opodatkowane

Od stycznia 2021 r. będzie obowiązywało kilka nowych podatków/opłat m.in. opłata od tzw. „małpek”

O popularności napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml czyli tzw. „małpek” wiemy już od jakiegoś czasu. Na rzeczach popularnych można zarobić o czym z pewnością wie również rząd. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, wprowadzone zostanie nowe brzmienie art. 92 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata ta będzie stanowiła dodatkową opłatę do opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kraju. Wynosić ona będzie (dodatkowo) 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata od „małpek” to oplata dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Nie będzie więc dotyczyła alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu np. w barach.

Przykład:
Wódka 40% o pojemności 100ml – opłata 1 zł
Wódka 40% o pojemności 200ml – opłata 2 zł
Wino 14% o pojemności 200ml – opłata 0,70 zł

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że celem zmian jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Tu należy wskazać, że jedną z funkcji podatków, choć nie najważniejsza jest funkcja stymulacyjna. Poprzez nakładanie, podwyższanie obowiązujących danin, bądź też wprowadzanie zwolnień i ulg można wywoływać bądź ograniczać określone zachowania obywateli. Nie wydaje się jednak realne, by ta dodatkowa opłata spowodowała mniejsze spożycie alkoholu.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614