Exor Group

Opublikowano 23-12-2020 w Business, Podatek dochodowy,

Składki ZUS w kosztach – będą zmiany?

Ujmowanie składek ZUS w części finansowanej przez płatnika w kosztach podatkowych często nastręcza ogrom pracy i wymaga poświęcenia mnóstwa czasu. Szczególnie gdy mamy do czynienia z wieloma listami płac i różnymi stosunkami prawnymi łączącymi strony umowy.

Głos podatnika miał być instrumentem który umożliwi podatnikom zgłaszanie własnych pomysłów na uproszczenie prawa podatkowego. Korzystając z tej okazji w marcu 2020 roku zgłosiłem postulat dotyczący właśnie rozpoznawania składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przed płatnika. Wskazywałem wówczas, że w przypadku firm o stabilnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach utrzymujących się na zbliżonym poziomie w kolejnych miesiącach (czyli istotna część podatników), dochodzi do sytuacji w której z miesiąca na miesiąc dokonuje się czasochłonnych przeksięgowań kosztów niepodatkowych w koszty podatkowe, podczas gdy w szerszej perspektywie nie ma to istotnego znaczenia dla zobowiązań podatkowych. Z pełną treścią uzasadnienia można zapoznać się pod tym linkiem.

Treść zgłoszenia została opublikowana na stronie internetowej MF. Początkowo Ministerstwo uznało, że ten postulat zasadniczo jest już zrealizowany. Z tym całkowicie się nie zgadzałem wysyłając odpowiedni komentarz, choć ten nie został opublikowany. Po 9 miesiącach od mojego komentarza oraz pisma do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, otrzymałem odpowiedź, a wszystkie komentarze zostały opublikowane. Pocieszające jest to, że również inni zauważyli ten problem i wypowiedzieli się na jego temat. Opublikowany został również nowy komentarz Ministerstwa w którym można przeczytać, że  „[…] podjęte zostaną w Ministerstwie Finansów prace analityczne, których efektem będzie ewentualne ujednolicenie zasad ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.”

To dobry znak, choć jako realista a może umiarkowany optymista zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli zmiany faktycznie nastąpią to najwcześniej od 2022 roku. Mam również nadzieję, że zmiana będzie faktycznie na lepsze. Jako podatnicy mamy szanse wpływać na kształt prawa podatkowego, choć w sposób pośredni, mało efektywny i niepewny, to chyba jednak warto próbować.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614