Exor Group

Opublikowano 26-12-2020 w Business, Podatek od towarów i usług,

SLIM VAT – termin odliczenia

Ustawa wprowadzająca pakiet uproszczeń tzw. SLIM VAT została podpisana przez Prezydenta. Jedną ze zmian jest wydłużenie niektórym podatnikom prawa do odliczenia podatku VAT.

Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wynika, że celem zmian jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT). Jednym z pozytywnych zmian obok urealnienia limitu dla prezentów o małej wartości, jest wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT naliczonego. Art. 86 ust. 11 w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 roku, pozwala na odliczenie podatku naliczonego z faktury w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych jeśli podatnik nie dokonał tego odliczenia w okresie wynikającym z art. 86 ust. 10, 10d i 10e. Jeśli podatnik nie dokonał takiego odliczenia również w dwóch kolejnych okresach, to może tego dokonać poprzez korektę deklaracji podatkowej za pierwszy okres w którym podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Od 1 stycznia 2021 roku, podatnik rozliczający VAT w okresach miesięcznych będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 [rozliczenia kwartalne], w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Podatnicy rozliczający się miesięcznie zyskują dodatkowy miesiąc na obniżenie podatku należnego o podatek naliczony bez potrzeby dokonywania korekty deklaracji, natomiast sytuacja podatników rozliczających się kwartalnie nie ulegnie w tym zakresie zmianie.

w art. 86:
a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„,11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.”,

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, art. 1 pkt 12

Nie jest to zmiana przełomowa ani szczególnie ważna, jednak mimo wszystko należy uznać ją za pozytywną.

 

zobacz również:
SLIM VAT – prezenty
SLIM VAT – załącznik 15
SLIM VAT – limit MPP
SLIM VAT – WIS

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614