Exor Group

Opublikowano 29-09-2020 w Business,

Sprawozdania finansowe – nowy termin

Ograniczenia związane z trwającą pandemią w niektórych przypadkach mogą uniemożliwić zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Trwają prace nad zmianą przepisów.

09 września 2020 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum legislacji pojawił się projekt z 04 września 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Powstał również druki projekt tego samego rozporządzenia

Projekty rozporządzeń przewidują zmianę terminu określonego w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dotyczy to m.in. sytuacji w których liczba członków organów zarządzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art.  46a  ustawy  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Choć projekty różnią się miedzy sobą szczegółami, to jednak są one istotne.

Nowe terminy jeśli wejdą w życie będą dotyczyły spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (lub „spółdzielni” wg projektu 1.) oraz jednostek  innych niż spółdzielnie mieszkaniowe (spółdzielnie),  które nie są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi i spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, jeśli spełnią one warunki z rozporządzenia.

Pracę nad rozporządzeniem można śledzić na stronie RCL.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614