Exor Group

Opublikowano 26-12-2020 w Business, Podatek od towarów i usług,

SLIM VAT – załącznik 15

Ustawa wprowadzająca pakiet uproszczeń tzw. SLIM VAT została podpisana przez Prezydenta. W związku z tym zmienia się m.in. załącznik nr 15 do ustawy VAT.

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza się pakiet uproszczeń czyli tzw. SLIM VAT. Jedną ze mian jest nowy załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie załącznik zawiera 150 pozycji identyfikowanych według według PKWiU 2008. Początkowo resort finansów planował zastąpienie grupowań PKWiU nomenklaturą scaloną. Takie rozwiązanie okazało się jednak nie tylko karkołomne i wyjątkowo trudne do przeprowadzenia, to dodatkowo mogłoby to spowodować niezgodności z decyzją derogacyjną [decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51/19)]. Ostatecznie zdecydowano, że grupowanie PKWiU 2008 zostanie zastąpione PKWiU 2015. Główny Urząd Statystyczny potwierdził prawidłowość przełożenia załącznika nr 15 z symboli PKWiU 2008 na PKWiU 2015.

Warto zwrócić uwagę na zmianę w pozycji 79 załącznika.

Załącznik nr 15
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)
Do 31.12.2020 Od 01.01.2021 Do 31.12.2020 Od 01.01.2021
1 05.10.10.0 05.10.10.0 Węgiel kamienny Węgiel kamienny
2 05.20.10.0 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) Węgiel brunatny (lignit)
3 ex 10.4 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
4 19.10.10.0 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
5 19.20.11.0 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego
6 19.20.12.0 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla brunatnego (lignitu)
7 ex 20.59.12.0 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8 ex 20.59.30.0 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9 ex 22.21.30.0 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami wyłącznie folia typu stretch
10 24.10.12.0 24.10.12.0 Żelazostopy Żelazostopy
11 24.10.14.0 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku
12 24.10.31.0 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej
13 24.10.32.0 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
14 24.10.35.0 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
15 24.10.36.0 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
16 24.10.41.0 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej
17 24.10.43.0 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
18 24.10.51.0 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
19 24.10.52.0 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
20 24.10.61.0 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
21 24.10.62.0 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
22 24.10.65.0 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
23 24.10.66.0 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24 24.10.71.0 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
25 24.10.73.0 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
26 24.20.11.0 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
27 24.20.12.0 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
28 24.20.13.0 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
29 24.20.31.0 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
30 24.20.33.0 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mą ze stali Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
31 24.20.34.0 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
32 24.20.40.0 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
33 24.31.10.0 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno
34 24.31.20.0 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno
35 24.32.10.0 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte
36 24.32.20.0 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
37 24.33.11.0 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno
38 24.33.20.0 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
39 24.34.11.0 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowe
40 24.41.10.0 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
41 ex 24.41.20.0 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 Złoto w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
42 24.41.30.0 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
43 bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
44 ex 24.41.40.0 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
45 ex 24.41.50.0 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
46 24.42.11.0 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie Aluminium nieobrobione plastycznie
47 24.43.11.0 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie Ołów nieobrobiony plastycznie
48 24.43.12.0 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie Cynk nieobrobiony plastycznie
49 24.43.13.0 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie Cyna nieobrobiona plastycznie
50 24.44.12.0 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
51 24.44.13.0 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
52 24.44.21.0 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
53 24.44.22.0 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
54 24.44.23.0 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów Druty z miedzi i jej stopów
55 24.45.11.0 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie Nikiel nieobrobiony plastycznie
56 ex 24.45.30.0 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
57 ex 25.11.23.0 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
58 ex 25.93.13.0 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
59 ex 26.11.30.0 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
60 26.20.1 ex 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
61 ex 26.20.21.0 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
62 ex 26.20.22.0 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
63 ex 26.30.22.0 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
64 26.40.20.0 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
65 ex 26.40.60.0 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem

telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

66 26.70.13.0 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
67 27.20.2 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części Akumulatory elektryczne i ich części
68 28.11.41.0 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
69 ex 28.23.26.0 ex 28.23.22.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych Części i akcesoria do maszyn biurowych – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
70 ex 29.31.10.0 ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub jednostkach pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych

 

71 29.31.21.0 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
72 29.31.22.0 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
73 29.31.23.0 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
74 29.31.30.0 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych
75 29.32.20.0 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
76 29.32.30.0 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
77 30.91.20.0 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
78 ex 32.12.13.0 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
79 38.11.49.0 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania
80 38.11.51.0 38.11.51.0 Odpady szklane Odpady szklane
81 38.11.52.0 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury Odpady z papieru i tektury
82 38.11.54.0 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe Pozostałe odpady gumowe
83 38.11.55.0 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych Odpady z tworzyw sztucznych
84 38.11.58.0 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
85 38.12.26.0 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal Niebezpieczne odpady zawierające metal
86 38.12.27 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa

i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

87 38.32.2 38.32.2 Surowce wtórne metalowe Surowce wtórne metalowe
88 38.32.31.0 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła Surowce wtórne ze szkła
89 38.32.32.0 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury Surowce wtórne z papieru i tektury
90 38.32.33.0 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
91 38.32.34.0 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy Surowce wtórne z gumy
92 Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
93 Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
94 ex 58.29.11.0 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95 ex 58.29.29.0 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96 ex 59.11.23.0 ex 59.11.23.0 Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach – wyłącznie dyski SSD
97 bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 i 284)
98 41.00.30.0 41.00.3 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
99 41.00.40.0 41.00.4 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
100 42.11.20.0 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
101 42.12.20.0 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
102 42.13.20.0 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
103 42.21.21.0 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
104 42.21.22.0 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
105 42.21.23.0 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
106 42.21.24.0 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
107 42.22.21.0 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
108 42.22.22.0 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
109 42.22.23.0 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
110 42.91.20.0 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
111 42.99.21.0 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnictwa
112 42.99.22.0 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
113 42.99.29.0 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nies11asyfikowane Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych
114 43.11.10.0 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
115 43.12.11.0 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
116 43.12.12.0 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
117 43.13.10.0 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
118 43.21.10.1 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
119 43.21.10.2 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
120 43.22.11.0 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
121 43.22.12.0 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
122 43.22.20.0 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
123 43.29.11.0 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji Roboty związane z wykonywaniem izolacji
124 43.29.12.0 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń
125 43.29.19.0 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
126 43.31.10.0 43.31.10.0 Roboty tynkarskie Roboty tynkarskie
127 43.32.10.0 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
128 43.33.10.0 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
129 43.33.21.0 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
130 43.33.29.0 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
131 43.34.10.0 43.34.10.0 Roboty malarskie Roboty malarskie
132 43.34.20.0 43.34.20.0 Roboty szklarskie Roboty szklarskie
133 43.39.11.0 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
134 43.39.19.0 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
135 43.91.11.0 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
136 43.91.19.0 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
137 43.99.10.0 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
138 43.99.20.0 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
139 43.99.30.0 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
140 43.99.40.0 43.99.40.0 Roboty betoniarskie Roboty betoniarskie
141 43.99.50.0 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
142 43.99.60.0 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
143 43.99.70.0 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
144 43.99.90.0 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
145 45.31.1 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
146 45.32.1 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
147 45.32.2 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
148 ex 45.40.10.0 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
149 ex 45.40.20.0 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
150 ex 45.40.30.0 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

Zobacz również:
SLIM VAT – prezenty
SLIM VAT – termin odliczenia
SLIM VAT – WIS
SLIM VAT – limit MPP

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614