Exor Group

Opublikowano 02-02-2022 w Business, Podatek od towarów i usług,

Korekta JPK – bez czynnego żalu

Od stycznia 2022 r. nie ma już obowiązku składania czynnego żalu w przypadku korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2105) w art. 11, nadała nowe brzmienie art. 16a KKS. Choć sprawa wydawała się dość jasna, że od stycznia 2022 r. w przypadku prawnie skutecznej korekty JPK_VAT nie będzie potrzeby składania czynnego żalu. Problem pojawił się w praktyce urzędów skarbowych. W celu weryfikacji podejścia organów skarbowych, skontaktowałem się z kilkoma pracownikami trzech różnych urzędów skarbowych. Moje pytanie dotyczyło, czy jest „obowiązek” złożenia po 1 stycznia 2022r. czynnego żalu w przypadku korekty Jednolitego pliku kontrolnego w części ewidencyjnej i deklaracyjnej do JPK_V7 za okres listopad 2021 oraz czy będzie tak i obowiązek podczas analogicznej korekty ale okresu po 1 stycznia 2022r. Niestety otrzymałem trzy różne odpowiedzi. W jednym urzędzie otrzymałem informację, że nie muszę składać czynnego żalu ani w przypadku korekty za okres 11.2021 ani w przypadku korekt dotyczących okresów po 01.01.2022 – ta odpowiedź okazała się prawidłowa. W drugim urzędzie otrzymałem informację że muszę złożyć czynny żal w przypadku korekty za okres 11.2021 ale nie muszę w przypadku korekt dotyczących okresów po 01.01.2022. W trzecim urzędzie dostałem informację, że powinienem złożyć czynny żal w przypadku korekty za okres 11.2021 tak samo jak w przypadku korekt dotyczących okresów po 01.01.2022.
W związku z tym, że Krajowa Informacja Skarbowa nie udziela odpowiedzi w zakresie KKS, moje pytanie wraz z opisem sytuacji skierowałem do Ministerstwa Finansów.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Na moje zapytanie odpowiedział Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wątpliwości w zakresie złożenia czynnego żalu w przypadku korekt JPK_VAT w części ewidencyjnej i deklaracyjnej, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów uprzejmie wyjaśnia. Od 1 stycznia 2022 r. z uchwalonych przepisów Polskiego Ładu wynika, że zmiany procedowane w Ministerstwie Finansów zostały uwzględnione, a znowelizowany przepis art. 16a kks, rozszerzył zakres przedmiotowy regulacji, na czyny związane ze złożeniem korekty ewidencji VAT.
W związku z powyższym, nie ma konieczności złożenia czynnego żalu w przypadku korekty JPK_VAT w części ewidencyjnej i deklaracyjnej lub tylko ewidencyjnej zarówno po 1 stycznia 2022 r., jak również za okres wcześniejszy (np. listopad 2021 r.).
Warto jednak zwrócić uwagę, iż warunkiem niekaralności będzie złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji lub księgi.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

Zdjęcie autorstwa Brett Jordan z Pexels