Exor Group

Opublikowano 09-02-2022 w Business, Kadry i płace,

Składki ZUS – nowe terminy

Od 2022 r. zmianie uległy terminy opłacania składek oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Zmiana dotyczy rozliczeń składek za styczeń 2022r. oraz za kolejne miesiące.

Bez zmian pozostaje termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Nadal będzie to 5-ty dzień miesiąca.

Dla płatników składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o.,spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych czy kościołów,  jest to 15-ty dzień miesiąca. W tym przypadku również termin pozostał bez zmian.

Dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółek osobowych, nowym terminem będzie 20-sty dzień miesiąca, czyli o 10 dni dłużej niż w zeszłym roku.

Zmiana terminów dotyczy rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Jest to wynik Polskiego Ładu. Nie jest to jednak wyjście na przeciw płatnikom składek, lecz wynik nałożenia na nich dodatkowych obowiązków, szczególnie w zakresie osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Poprzedni termin byłby dla wielu z nich po prostu nierealny.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614