Exor Group

Opublikowano 18-03-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Przedłużenie terminu złożenia CIT

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r.

18 marca 2022 r. w dzienniku ustaw opublikowano zapowiadane już wcześniej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022r. poz. 639).

Wydłużone terminy dotyczą podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na mocy rozporządzenia wydłużono do 30 czerwca 2022r. terminy na:

  1. złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku;
  3. złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. (CIT-8E);
  4. wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek (art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy CIT), jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614