Exor Group

Opublikowano 12-03-2022 w Business, Controlling i finanse,

Przesunięcie terminów dla sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów ponownie zdecydowało się na przesunięcie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

9 marca 2022r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2022 r. poz. 561), które weszło w życie 10 marca 2022r.

Termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przedłużono do dnia 1 sierpnia 2022 r. Termin ten dotyczy przekazania sprawozdania do szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe.

Terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenia sprawozdania finansowego dla jednostek sektora prywatnego z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym, a także dla organizacji pozarządowych, przedłużono o 3 miesiące.

Terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenia sprawozdania finansowego dla jednostek sektora finansów publicznych przesunięto o 30 dni.

Wydłużone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Dodatkowe materiały informacyjne zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614