Exor Group

Opublikowano 01-02-2022 w Business, Kadry i płace, Podatek dochodowy,

Składka zdrowotna komandytariusza

Od stycznia 2022 roku obowiązywać zaczęły nowe zasady obliczania i odliczania składki zdrowotnej. Jak zmiany wpłyną na wspólników spółki komandytowej?

W przypadku przedsiębiorców, nowe przepisy wprowadzone w ramach „Polskiego Ładu” zmieniły zasady obliczania składki zdrowotnej z opłaty ryczałtowej na określony procent od rzeczywistego dochodu z działalności gospodarczej. Choć dochód na potrzeby składki zdrowotnej nie jest tożsamy z dochodem na potrzeby obliczenia podatku PIT.

Jak sytuacja wygląda w przypadku wspólników spółek komandytowych?

Do końca 2021r. wysokość składki wynosiła 9% podstawy wymiaru składek, która stanowiła zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wobec tego według stanu na koniec 2021r, nie mogla być ona niższa niż 381,81 zł, przy czym mogła być ona odliczona od podatku. Faktyczny ciężar ekonomiczny mógł wynosić zaledwie 53 zł miesięcznie.

Nowy ład – nowe zasady

Z uwagi na fakt, że spółki komandytowe w wyniku zmian obowiązujących od 2021r. stały się podatnikami podatku CIT, a wypłaty zysku traktowane są jako przychody kapitałowe na analogicznych zasadach jak dywidendy, przychody takie nie stanowią podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Wobec tego wspólnicy spółki komandytowej od 2022 roku pozostaną na ryczałtowej formie opłacania składki zdrowotnej. Nie oznacza to jednak, że ich sytuacja się nie zmieniła. Składka, co prawda również będzie wynosiła 9% podstawy, jednak podstawę tę będzie stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS (art. 81 ust. 2za u.ś.o.z.f.) Przeciętne wynagrodzenie za czwarty kwartał 2021r. wynosiło 6.221,04 zł. W związku z tym składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej wynosić będzie 559,89 zł miesięcznie. Podkreślić należy zasadniczą różnicę, że w przypadku wspólników spółek komandytowych podstawę stanowi 100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał, a nie 75% przeciętnego wynagrodzenia jak było do tej pory w przypadku składek minimalnych.

Druga zmiana polega na braku możliwości odliczenia składki od dochodu. W efekcie to ta zmiana jest bardziej dotkliwa, gdyż efektywny ciężar składki nie wynosi 1,25% podstawy, ale 9% od nowej, wyższej podstawy. Zatem ciężar składki w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku wzrośnie o ponad 500 zł.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614