Exor Group

Opublikowano 29-06-2022 w Business, Ryczałt,

Ład 2.0 – Nowe terminy dla PIT-28

Polski ład 2.0 zmienił termin na składanie zeznań PIT-28 i PIT-28S oraz wpłaty zaliczki za grudzień.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) wprowadza zmiany w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 1993). W obecnym brzemieniu, zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S składane było w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Ustawa nowelizująca zmienia ten przepis w ten sposób, że wyrazy do końca lutego zastępuje się wyrazami do dnia 30 kwietnia„. W związku z czym terminy na złożenie zeznań podatkowych osób fizycznych zostały ujednolicone. Nowy termin będzie obowiązywał do zeznań składanych za 2022r.

Dotychczas zaliczkę za grudzień należało wpłacić w terminie na złożenie zeznania podatkowego, a więc do końca lutego. Nowe brzmienie art. 21 ust. 1 i 1a nakazuje wpłacić zaliczkę za grudzień lub odpowiednio ostatni kwartał roku podatkowego w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Skrócił się zatem czas na wpłatę zaliczki za ostatni okres.

Przepis przejściowy tj. art. 26 ust. 1 ustawy zmieniającej, wskazuje, że ryczałt za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Zmiana ta nie dotyczy podatników, którzy przed tym terminem złożą zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania na skale podatkową.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614