Exor Group

Opublikowano 01-07-2022 w Business,

Słownik nieruchomościowy: analizy BIK

Jesteśmy w ostatnim czasie bombardowani przez media licznymi publikacjami o kondycji rynku nieruchomości. Część autorów i komentatorów wieszczy dalszy wzrost cen nieruchomości, inni mówią wręcz o zbliżającym się kryzysie. Przy analizie sytuacji rynku nieruchomości trudno abstrahować od wysokości stóp procentowych, wielkości akcji kredytowej czy jakości spłat tych kredytów. Jednak gdzie szukać rzetelnej informacji na ten temat? Tu z pomocą przychodzi BIK.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest to instytucja zajmująca się gromadzeniem, agregacją, analizą i udostępnianiem informacji o historii kredytowej klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i firm pożyczkowych. BIK udziela bankowi lub innemu podmiotowi uprawnionemu informacji o historii kredytowej potencjalnego kredytobiorcy / pożyczkobiorcy. Dzięki temu banki / SKOKi / firmy pożyczkowe zmniejszają swoje ryzyko związane z udostępnieniem środków w postaci pożyczki / kredytu nierzetelnemu klientowi. Uzyskują bowiem informacje o tym, czy klient nie posiada już tzw. negatywnej historii, czyli czy nie zalega gdzieś ze spłatą lub nie miał kiedyś problemów z terminową spłatą.

Oprócz tej działalności, BIK prowadzi działalność analityczną, a część agregowanych przez siebie danych udostępnia nieodpłatnie. Dzięki temu ze strony internetowej BIK można się dowiedzieć, według informacji opublikowanej w dniu 30 czerwca 2022 r. np. że w maju 2022 r. sprzedano 13,6 tys. kredytów mieszkaniowych, a sprzedaż narastająco kredytów mieszkaniowych w okresie styczeń-maj 2022 r. była o 27,9% niższa niż w okresie styczeń-maj 2021 r. Jedynie 1,2% wszystkich czynnych umów kredytów mieszkaniowych było w maju 2022 r. spłacanych z opóźnieniem powyżej 90 dni. Dla porównania – ostatni raz wskaźnik ten był na tym poziomie w sierpniu 2020 r., czyli w okresie, kiedy stopa referencyjna NBP była na rekordowo niskim poziomie (0,1 p.p.). Z kolei udział kredytów mieszkaniowych, dla których opóźnienie w spłacie wynosi co najmniej 30 dni, wynosił w maju 2022 r. 1,6%. Ostatni taki odczyt był w czerwcu 2020 r., czyli również w okresie rekordowo niskiej stopy referencyjnej. Dzięki BIK możemy się też dowiedzieć, ile wynosiło średnie zadłużenie kredytobiorcy z tytułu określonego typu produktu w danym województwie. Przykładowo: według danych opublikowanych na stronie BIK w dniu 30 czerwca 2022 r.: średnie zadłużenie kredytobiorcy w województwie lubelskim z tytułu kredytu mieszkaniowego wynosiło 99.631 PLN, a z tytułu kart kredytowych 2.416 PLN. Warto zaznaczyć, że tylko 0,9% kredytobiorców z województwa lubelskiego z kredytami mieszkaniowymi ma opóźnienia w spłacie.

Wykorzystane w artykule statystyki są dostępne na stronie BIK: Analizy rynkowe.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416