Exor Group

Opublikowano 23-04-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Przychody prosumenta bez podatku

Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów wynikających z rozliczeń energii wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej.

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2376), wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany w art. 2 ust. 1. Nowo dodany punkt 9 stanowi, że nie stosuje się przepisów ustawy PIT do przychodów wynikających z rozliczeń energii wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 poz. 610). Sama zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii jest implementacją art. 2 pkt 15 i art. 21 ust. 1 i  4–6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328  21.12.2018, str. 82, z późn. zm).

Przywołana zmiana weszła w życie od 1 kwietnia 2022r.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614