Exor Group

Opublikowano 29-06-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Ład 2.0 – zmiana skali podatkowej

Tzw. Polski Ład 2.0 znany również jako program Niskie podatki, zmienia już po raz kolejny przepisy w zakresie PIT. Obniżona zostanie stawka podatku z 17% na 12%.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1265) wprowadza nowe brzmienie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowa skala podatkowa obowiązywać będzie od 1 lipca 2022r, ale zastosowanie będzie miała dla dochodów (przychodów) uzyskiwanych od 1 stycznia 2022r. (art. 18 ust. 1 ustawy zmieniającej).

Kwota wolna od podatku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 30.000 zł co oznacza, że obniży się kwota zmniejszająca podatek z 5.100 zł na 3.600 zł co jest oczywistym skutkiem zmniejszenia stawki podatku. obrazuje to proste równanie 3.600:12% = 5.100:17%.

Niższa stawka podatku ma na celu rekompensatę skutków uchylenia tzw. ulgi dla klasy średniej, która była trudna do zastosowania ze względu na brak możliwości przewidzenia ostatecznej jej wartości przez wielu podatników. w uzasadnieniu do ustawy zmieniające możemy przeczytać:

Obniżenie stawki podatkowej w trakcie roku, a także w rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 r. umożliwia uchylenie, postrzeganej jako niespójnej i komplikującej system podatkowy, tzw. ulgi dla klasy średniej.

DRUK SEJMOWY NR 2186

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614