Exor Group

Opublikowano 23-09-2021 w Business, Kadry i płace,

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. zostało opublikowane w dzienniku ustaw (Dz.U. 2021r. poz. 1690). Od 1 stycznia 2021r. będzie obowiązywać:

  1. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł;
  2. minimalna stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

W efekcie zmian wprowadzonych rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8%. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. i będzie wyższe o 7,5% w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2021 r. Z danych publikowanych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że w Polsce płacę minimalną otrzymuje ok. 2,4 mln osób.

Projekt przedmiotowego rozporządzenia zakładał nieco niższe wynagrodzenie minimalne wynoszące 3000 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 19.60 zł. Proces legislacyjny można prześledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614