Exor Group

Opublikowano 20-04-2020 w Business,

Pomoc dla przedsiębiorców z Ostrowca Św. w związku z epidemią

Władze Ostrowca Świętokrzyskiego ogłosiły program pomocowy w związku z epidemią. Program ten nazwano „Bezpiecznikiem Ostrowca Świętokrzyskiego”. Program zawiera 4 grupy działań, których celem ma być pomoc dla ostrowczan, a celem tej pomocy ma być złagodzenie odczuwania negatywnych skutków epidemii.

Wsparcie zaproponowane przez ostrowieckie władze obejmuje:

  • Dopłaty do wody

Dopłaty obejmują wszystkie faktury wystawione w II kwartale 2020 r. oraz wszystkie wodomierze w Ostrowcu Św. To znaczy, że z pomocy tej skorzystają wszyscy odbiorcy, nie tylko przedsiębiorcy. Kwestię tę szczegółowo reguluje UCHWAŁA NR XXIX/24/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Cena 1 m3 wody ma w tym okresie wynieść 1,00 PLN.

  • Obniżenie w II kwartale 2020 r. czynszu za powierzchnię na Targowisku Miejskim do kwoty 1,00 PLN za 1 m2

Kwestię tę regulują 2 zarządzanie: Zarządzenie Nr V/176/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska gminnego „Mój Rynek” w Ostrowcu Świętokrzyskim i udzielania bonifikat od opłat oraz Zarządzenie Nr V/177/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • Czasowe obniżenie czynszu najmu

Obniżka ta dotyczy lokali użytkowych wynajmowanych od gminy, jej jednostek organizacyjnych i instytucji. Czynsze w tych lokalach zostają w II kwartale 2020 r. obniżone do 1,00 PLN za 1 m2. Kwestię tę regulują 4 zarządzenia i 2 uchwały:

  • Zarządzenie Nr V/185/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
  • Zarządzenie Nr V/186/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości lub ich części przez gminne jednostki budżetowe oraz gminne instytucje kultury
  • Zarządzenie Nr V/187/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
  • Zarządzenie Nr 188 z 09/04/2020 Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • UCHWAŁA NR XXX/31/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19
  • UCHWAŁA NR LXII/76/2018 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym
  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości wybranych przedsiębiorców

Pomoc dotyczy przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu. Pomoc polega na zwolnieniu z podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. Kwestię tę reguluje UCHWAŁA NR XXX/30/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc dla mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

                Treść wszystkich przywołanych uchwał, zarządzeń oraz formularze są dostępne na stronie: https://www.um.ostrowiec.pl/pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/6498-bezpiecznik-ostrowca-swietokrzyskiego-program-wsparcia-dla-lokalnie-dzialajacych-firm-2#mainContent

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416