Exor Group

Opublikowano 19-04-2020 w Business, Podatek dochodowy,

Tarcza 2.0 – zwolnienie z ZUS bez przychodu

Rozwiązania mające chronić gospodarkę przed konsekwencjami epidemii, przybrały formę nowej ustawy którą przyjęło się nazywać tarczą 2.0. Ustawa rozwiała wątpliwości podatników w zakresie przychodu z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez niektórych podatników zwolnienia z opłacania składek ZUS. Niestety nie wskazał w żaden sposób czy wartość uzyskanego zwolnienia stanowić będzie przychód podatkowy dla podatników podatku dochodowego os osób prawnych. W obowiązujących wówczas przepisach nie było żadnej wzmianki o tym, żeby takie zwolnienie nie rodziło obowiązku wykazania przychodu do opodatkowania. Z oczywistych względów wydawało się to sprzeczne z celem wprowadzanych zwolnień, gdyż powodowało to, że ulga realnie była niewielka i wprowadzało rozróżnienie między podatnikami PIT i CIT. Niestety, ale w związku z zapewne przeoczeniem przez ustawodawcę tego faktu (bez wnikania czy celowym czy nie), podatnicy mogli zostać zmuszeni do opodatkowania tych kwot.

Problem ten został rozwiązany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Art. 73 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). Punkt 67 tego artykułu, nadaje nowe brzmienie artykułowi 31 zx ustawy zmienianej.

Art. 31zx. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”;

Niestety jest to dobra wiadomość tylko dla części podatników. Ci z nich, którzy przed wejściem w życie tej ustawy, otrzymali decyzję o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek powinni je opodatkować, gdyż przepisy przejściowe nie przewidują innych terminów obowiązywania tego przepisu. Tu należałoby zachować ostrożność i poczekać na dalszy rozwój wydarzeń, gdyż nie wykluczone, że MF pochyli się również nad tym problemem.

A co ze składkami już opłaconymi. Przeczytaj tu.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614