Exor Group

Business


Kwota bazowa a wynagrodzenie biegłego sądowego

Sposób wynagradzania biegłych sądowych określają 2 akty prawne: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 poz. 518, link)

Typ inwestycji a kolor pola

W kontekście inwestycji rzeczowych, a zwłaszcza tych wiążących się na jakimś etapie realizacji z przeprowadzeniem procesu budowalnego, można się często spotkać z terminami „greenfield” oraz „brownfield”.

Czarny łabędź w ekonomii

Termin „czarny łabędź” do ekonomii wprowadził w 2007 r. profesor finansów Nassim Nicholasa Taleba, w swojej książce Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń. Taleb użył tego terminu jako określenia zjawiska, cechującego się bardzo niskim prawdopodobieństwem zaistnienia, ale jednocześnie wywołującego znaczne, negatywne skutki dla otoczenia.

Pro forma – czym jest?

Przedsiębiorcy często stosują tzw. faktury pro-forma. Jednak często dokumenty te są mylone z fakturą VAT. Tym czasem jest to dokument którego celem jest przedstawienie szczegółów transakcji. Pro-forma może być:

PIT-36 i PIT-36L – komunikat MF

17 lutego Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w sprawie elektronicznych formularzy PIT-36 i PIT36L. Ministerstwo Finansów informuje, że elektroniczne deklaracje PIT-36 i PIT-36L będą udostępnione na stronie podatki.gov.pl i w aplikacji e-Deklaracje desktop od końca przyszłego tygodnia. Przepraszamy za utrudnienia.” [ źródło: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/formularze-elektroniczne-pit-36-i-pit-36l/] Autor: Grzegorz Kusyk Ekspert ds. rachunkowości podatkowej e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl tel: 508 750 614

31 marca – ważny termin dla wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali[1] (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 338, z późn. zm.) wspólnoty mieszkaniowe powinny odbyć w ciągu roku co najmniej jedno zebranie. Zebranie to powinno być zwołane i zrealizowane nie później niż do końca pierwszego kwartału tj. 31 marca. Porządek tego zebrania zgodnie z […]

Zmiany podatkowe a prognoza finansowa – stan 2020 r.

W trakcie sporządzania prognozy finansowej analityk powinien jak najwierniej oddać najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa. Najczęściej za założenia biznesowe (sprzedaż, poziom marży itp.) odpowiada samo przedsiębiorstwo (zarząd, właściciel), jednak za poprawność metodologiczną sporządzenia prognozy – już analityk.

Odsetki od kapitału własnego

Od 2020 r. podatnicy podatku CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu teoretycznych odsetek od kapitału własnego. Nie dotyczy to jednak całych kapitałów własnych, a jedynie dopłat do kapitału lub zakumulowanego w spółce zysku, który powiększy kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy.

Efekt zarażania

Powiązania biznesowe i podmioty gospodarcze wielokrotnie wydają się być podobne w swoich mechanizmach funkcjonowania do żywych organizmów. Wynika to m. in. z ich wrażliwości na szereg bodźców, w tym na interakcje z innymi sieciami biznesowymi i podmiotami gospodarczymi.

Formularz TPR

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest już interaktywny formularz TPR (link do formularza: https://www.podatki.gov.pl/media/5293/formularz-tpr-c.pdf). Formularz ten należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego, a więc podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny złożyć ten formularz dla transakcji z 2019 r. do końca września 2020 r.