Exor Group

Opublikowano 19-04-2020 w Business, Kadry i płace,

Tarcza 2.0 – opłacone składki ZUS

Zmiany które wprowadza tzw. tarcza 2.0 dotyczą również kwestii zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS, które już zostały opłacone.

Rozwiązania wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej tj. ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mogły być krzywdzące dla tych którzy sumiennie i terminowo opłacili składki ZUS. Nie do zaakceptowania wydawał się fakt, aby nagradzać tych którzy nie opłacili składek, a pozostawić bez pomocy tych którzy swój obowiązek wypełnili. Może trochę nadgorliwie, ale w gąszczu wyjątkowo niechlujnie napisanych przepisów i ogromie ogólnikowych informacji płynących z mediów, nikt nie powinien się dziwić, że płatnicy nie wiedzieli jak postępować.

W tarczy 2.0 tj. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, błąd ten naprawiono. Art. 113 tej ustawy brzmi:

Art. 113. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 73, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).

Generalna zasada, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy składek nieopłaconych pozostaje, jednak w przypadku składek opłaconych za marzec 2020 r. wprowadza się możliwość dokonania ich zwrotu.

Wyjaśniła się również kwestia przychodu powstałego w wyniku zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Przeczytaj więcej.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614