Exor Group

Opublikowano 23-04-2020 w Business,

Nieaktualne mapy pomocy samorządowej dla przedsiębiorców

Jakiś czas temu informowaliśmy, że na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest dostępna mapa samorządów, które zaoferowały pomoc przedsiębiorcom, głównie w zakresie obniżenia czynszu za lokale gminne wynajmowane na potrzeby działalności gospodarczej. Mapa miała być regularnie aktualizowana i faktycznie kilka takich aktualizacji miało miejsce.

Niestety porównanie kształtu tej mapy z informacjami płynącymi z samorządów wskazuje jednoznacznie, że zmiany na mapie są nanoszone z opóźnieniem. Przykładowo: ostatnio informowaliśmy, że władze miejskie Ostrowca Świętokrzyskiego wprowadziły szereg ulg dla mieszkańców, również dla przedsiębiorców korzystających z nieruchomości pozostających w szeroko rozumianym zasobie gminnym. Obniżenie czynszu najmu nastąpiło na podstawie uchwały oraz zarządzeń z dnia 9 kwietnia 2020 r. Tymczasem mapa publikowana w dniu 22 kwietnia 2020 r. nadal nie uwzględnia miejscowości Ostrowiec Św. Wobec tego zachęcamy, aby mapy na stronie RzMiŚP nie traktować jako wyłącznego źródła wiedzy, a informacji o każdej z miejscowości i ewentualnej pomocy oferowanej przedsiębiorcom poszukiwać na właściwych stronach internetowych samorządów (najczęściej stron urzędów miasta).

Rysunek 1. Mapa pomocy samorządowej ze strony RzMiŚP. Stan mapy na dzień 22 kwietnia 2010 r. Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl/mapa-samorzadow-ktore-udzielily-pomocy-przedsiebiorcom-przy-oplatach-czynszowych/, dostęp z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Rysunek 1. Mapa pomocy samorządowej ze strony RzMiŚP. Stan mapy na dzień 22 kwietnia 2010 r. Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl/mapa-samorzadow-ktore-udzielily-pomocy-przedsiebiorcom-przy-oplatach-czynszowych/, dostęp z dnia 22 kwietnia 2020 r.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416