Exor Group

Opublikowano 08-04-2020 w Business,

Kryzysowy słownik: PIGS, PIIGS, PIIGGS, PIIIGS

Kryzys sprzed dekady szczególnie mocno w Europie odczuły państwa, których polityka w obszarze finansów publicznych doprowadziła do powstania znacznego długu publicznego, czemu towarzyszył też zazwyczaj duży deficyt budżetowy.

Zjawisko to było wyraźnie widoczne w Europie Południowej, która dodatkowo odczuła negatywne skutki spadku PKB wywołane kryzysem finansowym lat 2007-2009. Dotyczyło to zwłaszcza Włoch, Grecji, Portugalii i Hiszpani. Kraje te zaczęto dość szybko określać w sposób skrótowy akronimem PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain) lub GIPS (Greece, Italy, Portugal, Spain). Zdecydowanie popularniejszy stał się jednak akronim PIGS.

                Akronim PIGS wraz z odczuwaniem skutków kryzysu przez państwa europejskiego zaczął ewoluować w następujące warianty:

  • PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) – Irlandię dołączono w związku ze znacznym długiem i deficytem,
  • PIIGGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Great Britain, Spain) – Wielkę Brytanię również dołączono w związku ze znacznym długiem i deficytem,
  • PIIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Iceland, Greece, Spain) – Islandia dołączyła do tej grupy państw ze względu na głębokie i szczególnie dotkliwe problemy sektora bankowego.

Z powodu „świńskich skojarzeń” (ang. pig – świnia) akronimy te są nacechowane pejoratywnie.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416