Exor Group

Opublikowano 04-06-2020 w Business, Controlling i finanse,

Zmiana stóp procentowych

W dniu 28 maja 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych. Jest to już trzecia obniżka w tym roku – wcześniejsze miały miejsce w dniu 18 marca 2020 r. oraz w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Po ostatniej zmianie wynoszą one odpowiednio:

  1. Stopa referencyjna: 0,1% (wobec 1,50% na dzień 1 stycznia 2020 r.)
  2. Stopa lombardowa: 0,50% (wobec 2,50% na dzień 1 stycznia 2020 r.),
  3. Stopa depozytowa: 0,00% (wobec 0,50% na dzień 1 stycznia 2020 r.),
  4. Stopa redyskontowa weksli: 0,11% (wobec 1,75% na dzień 1 stycznia 2020 r.),
  5. Stopa dyskontowa weksli: 0,12% (publikowana dopiero od 13 marca 2020 r.).

Podkreślić należy, że zerowa wartość przy stopie dyskontowej nie jest błędem – faktycznie RPP taki poziom tej stopy ustaliła. Stopa depozytowa to stopa oprocentowania jednodniowych depozytów składanych w NBP przez banki komercyjne. Mamy więc od kilku dni jeden najniższych na świecie poziomów stóp procentowych, chociaż są też kraje, które mają ujemne stopy procentowe, np. Szwajcaria.

Aktualne poziomy stóp procentowych NBP są dostępne na stronie internetowej NBP Z kolei pełne zestawienie, jak zmieniały się stopy procentowe NBP od 1998 r. dostępne jest również na stronie internetowej NBP.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416