Exor Group

Opublikowano 02-05-2020 w Business,

Kryzysowy słownik: kredyt klęskowy

W Polsce zmagamy się obecnie nie tylko z epidemią koronawirusa, ale również z poważną suszą. Przy tej okazji warto przypomnieć, że istnieje specjalny rodzaj kredytu przeznaczonego dla rolników dotkniętych negatywnymi skutkami suszy. Jest to tzw. kredyt klęskowy.

                Kredyt klęskowy jest produktem dedykowanym rolnictwu i działom specjalnym produkcji rolnej. Celem kredytu klęskowego jest udzielenie wsparcia finansowego rolnikowi tak, aby możliwe było wznowienie produkcji rolnej. Kredyt klęskowy może przybrać jedną z dwóch form: kredytu inwestycyjnego (linia kredytowa K01) lub kredytu obrotowego (linia kredytowa K02).

Otrzymanie przez rolnika kredytu klęskowego wiąże się z otrzymaniem pomocy ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). Wynika to z faktu, że co prawda kredytu udziela bank na warunkach komercyjnych, ale w kosztach odsetek od kredytu partycypuje ARMiR i w ten sposób kredytobiorca otrzymuje wparcie w związku z klęską. Tu się pojawia pytanie, co może być tą klęską pojawiającą się w nazwie kredytu? ARMiR na swojej stronie internetowej wskazuje, że mianem tym można określać szkody wywołane wystąpieniem nasypujących zjawisk:

  • susza,
  • grad,
  • deszcz nawalny,
  • ujemne skutki przezimowania,
  • przymrozki wiosenne,
  • powódź,
  • huragan,
  • piorun,
  • obsunięcie się ziemi lub lawina.

Opisywany kredyt znajduje się w ofercie zarówno banków komercyjnych, jak i banków spółdzielczych.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416