Exor Group

Opublikowano 24-07-2020 w Business, Podatek dochodowy,

Wydatki „okołoepidemiczne” w kosztach podatkowych

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, przedsiębiorcy ponoszą wydatki na różnego rodzaju środki mające zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19 zarówno na użytek własny jak i pracowników.

Powstały więc wątpliwości czy wydatki takie mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, w szczególności w zakresie wydatków związanych bezpośrednio z osobą przedsiębiorcy.

Wydatki o charakterze osobistym u podatników co do zasady kosztem podatkowym nie są, jednak aktualna sytuacja nakazuje zrewidować to podejście w zakresie w jakim dotyczą ochrony przed infekcją. W objaśnieniach podatkowych z dnia 21 lipca 2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19, pochylono się również nad tym zagadnieniem. Wymienia się tam wśród przykładowych wydatków zakup fartuchów, kombinezonów, zestawów testowych, sprzętu medycznego czy termometrów, oraz wydatki z wiązane z wyposażeniem pracowników w narzędzia do pracy zdalnej.

Ogólna definicja kosztów podatkowych wynika z art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT. Są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy CIT i art. 23 ust. 1 ustawy PIT. Dodatkowo aby wydatek mógł stanowić kosz podatkowy musi być faktycznie poniesiony przez podatnika oraz zostać właściwie udokumentowany.

W objaśnieniach podatkowych możemy przeczytać:

„Jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) albo wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu (epidemii), to takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT, o ile zostały właściwie udokumentowane. Jako przykład takich wydatków można wskazać zakup maseczek ochronnych dla pracowników, przyłbic, czy sfinansowanie pracownikom testów na koronawirusa.”

Ponadto z przykładu nr. 27 przytoczonego w objaśnieniach podatkowych wynika, że wydatki poniesione na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych dla przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

Zdjęcie autorstwa Edward Jenner z Pexels