Exor Group

Opublikowano 20-07-2020 w Business, Controlling i finanse,

Ceny transferowe: kto i do kiedy musi sporządzić dokumentację za 2019 r.?

Do transakcji zrealizowanych w 2019 r. ma zastosowane już najnowszy kształt przepisów z zakresu cen transferowych. Przepisy te pozwoliły na znaczne ograniczenie listy transakcji, dla których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Całkowicie zniesiono próg dotyczący obrotów, pozostały tylko progi dotyczące wartości transakcji. Wynoszą one obecnie:

  • 10 mln zł w przypadku transakcji towarowej (sprzedaż towarów, środków trwałych) bądź finansowej;
  • 2 mln zł w przypadku transakcji usługowej bądź innej;
  • 100 tys. zł w przypadku transakcji prowadzonych z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych.

Progi należy odnosić do tzw. jednorodnych transakcji zrealizowanych przez pomiot z podmiotami powiązanymi. Limit nie jest odnoszony do pary podmiotów a do typu transakcji zrealizowanego przez dany podmiot. Ponadto limit powinien być rozpatrywany osobno dla transakcji zakupowych i osobno dla transakcji sprzedażowych.

                Sam fakt przekroczenia progu ustawowego nie narzuca z automatu na podmiot obowiązku sporządzenia dokumentacji. Przedsiębiorcy mogą bowiem skorzystać z wyłączenia, gdy ich siedziby są na terenie Polski, podatkowo firmy wykazały zysk w roku, dla którego sporządzana jest dokumentacja, oraz nie korzystają z preferencji wynikających z działalności w specjalnej trefie ekonomicznej[1]. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Skarbowej (interpretacja nr 0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD) spełnienie warunków umożliwiających zastosowanie wyłączeń odnosi się każdorazowo do podmiotów będących stroną transakcji a nie do wszystkich powiązanych podmiotów. Jak wskazuje KIS: również zapisy dotyczące preferencji podatkowych należy rozumieć dosłownie i rozliczanie w roku, którego dotyczy ewentualny obowiązek dokumentacyjny, straty podatkowej z lat poprzednich nie wyłącza możliwości skorzystania przez podatnika ze zwolnienia ze sporządzenia dokumentacji.

                Jak wynika z powyższego – znacznemu ograniczeniu uległa grupa podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz katalog transakcji, dla których powstaje taki obowiązek. Należy jednak pamiętać, że urząd skarbowy ma prawo zażądać takiej dokumentacji dla transakcji nawet nieprzekraczającej limitu. Żądanie takie powinno być ograniczone tylko do uzasadnionych sytuacji.

                Standardowy termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to 30 września roku następnego. W tym roku uległ on jednak wydłużeniu na mocy przepisów tzw. Tarczy 4.0 o 3 miesiące, o czym jakiś temu informowano na stronie ministerialnej. Oznacza to, że dokumentacja TPD w tych spółkach za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. musi powstać do 31 grudnia 2020 r.

[1] Ustawa wprowadza więcej przypadków szczególnych. W artykule wskazano tylko ten najczęściej występujący.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416